Använd er plan

Det kan låta självklart, men det är tyvärr alltför vanligt att man lägger en massa tid på att göra en plan och sedan hamnar den i ett hörn och samlar damm. Se till att nya i gruppen får ta del av planen. Ha som vana att kolla igenom den tillsammans regelbundet för att se till att ni håller er på banan. Ibland kan det vara en bra idé att uppdatera en plan, men det måste göras med viss försiktighet. Risken är annars att man tappar målfokuset och att det som är svårt men viktigt ersätts med sådant som är lätt och roligt men har tvivelaktig reell effekt.