Be om hjälp på rätt sätt

Många engagerade är uppgivna och tycker det känns som ”att ingen bryr sig”. Men det finns faktiskt många som vill göra något för klimatet och som kan tänka sig att hjälpa till med olika saker. Men man måste be på rätt sätt. Här är några tips:

  • Försök att fråga människor som inte redan sitter i fyra styrelser och sex arbetsgrupper. De är säker jätteduktiga, men vi behöver få in nya i rörelsen och det är mer effektivt om människor kan fokusera mer på färre uppdrag. 

  • Ha korta och tydliga rollbeskrivningar för längre uppdrag som beskriver syfte, uppgifter, mandat och ungefär vilken tidsinvestering som krävs.

  • Erbjud enkla och specifika uppgifter. Exempelvis ”Vi behöver hjälp med att anordna manifestationer” är alldeles för vagt. Prova istället ”Vi söker två personer som kan servera fika under vår manifestation mellan 10 och 12 på Stortorget på fredag”.

  • Be om experthjälp. För den som är expert på något är det ofta enkelt att vara generös och dela med sig av sin kunskap. En timmes rådgivning av en jurist, en kommunikatör, en fotograf eller liknande kan vara ingenting för dem men väldigt värdefullt för er.