Bråttom men inte kört. Frågor och svar om klimatet.

Titel: Bråttom men inte kört. Frågor och svar om klimatet.
Författare: Stefan Edman
Förlag: Votum Förlag 2020
Genre: Faktabok om klimatfrågor – 208 sidor
Övrigt: Edman är biolog och författare till ett 50-tal böcker om natur, klimat och miljöer. Han har varit utredare och expert för flera regeringar i klimat- och miljöfrågor sedan 1990-talet. Han är en ofta anlitad föreläsare. Född 1946.

Vad handlar boken om?: Boken ger en bred översikt över olika klimatfrågor och vad vi kan göra för att klara jordens ökade uppvärmning i samband med den accelererande förbränningen av fossil olja, gas och kol. Den är lättläst och tydlig och passar som en grundläggande introduktion i ämnet. Samtidigt redovisas många siffror som ger förståelse för problemens proportioner. Boken ger direkta svar på cirka hundrafemtio frågor författaren mött under olika föreläsningar. 

Edman ger en historisk översikt och visar på konsekvenser för människa och natur; hur våra mått och steg sker för att skapa ett fossilfritt samhälle och hur vi kan hantera växande koldioxid och andra växthusgaser eller undvika att snubbla över tipping points. Han ger framför allt en bred bild av de positiva insatser som görs av myndigheter, företag och frivilliga organisationer. Speciellt under antropocen har människan möjlighet, enligt Edman, att välja väg mot antingen en katastrof eller en räddning för människan och hela den biologiska mångfalden.
Första halvan av boken innehåller olika internationella jämförelser medan den andra halvan redovisar den svenska situationen: transporter, gröna bränslen, ny industriteknik, mat- och klädproduktion, jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Han diskuterar om för- och nackdelar i vägvalen bland konsumtionsvanor, koloxidskatt och klimatkompensation. Edman ger mycket näring åt funderingar kring vår pendling mellan hopp och förtvivlan. Hans syn är i grunden positiv, men ändå inte överslätande.

Varför skall man läsa den? Den ger en kortfattad översikt över många av de komplext sammanhängande frågor som klimatförändringen utlöst.

Detta gillade jag mest: Tydligheten i resonemangen som förs fram med en bäring på både den enskilda människans och vårt gemensamma ansvar.  

– Stig-Magnus Thorsén

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida