Effektiva möten

Väldigt mycket tid och energi går generellt åt till möten. För att den tiden och energin ska vara effektiv och meningsfull behöver man avsätta tid för att förbereda mötet och tid för att följa upp det. 

I förberedelser ingår till exempel: 

  • Lista vad som behöver följas upp från föregående möten.
  • Lista nya saker ni behöver prata om och ev. skriva förslag till beslut.
  • Ta fram på fakta/information ni behöver.
  • Visa respekt genom att kolla på sådant andra tagit sig tid att förbereda.

I uppföljning ingår till exempel: 

  • Göra färdigt ev. anteckningar som inte blev klara under mötet.
  • Föra in sådant du tagit på dig att göra i din attgöralista, datum i din kalender etc.
  • Kommunicera ut beslut till berörda parter.