Boken viktig som hjälp och tröst

Boktipsets redaktör Lena Sjöberg• Varför startar Klimataktions hemsida en boktipsarsida?

Vi tror att en boktipsarsida kan bli en samlingsplats för alla de tips på bra böcker om klimat och miljö som finns och som borde hitta ut till fler. De flesta människor har ju någon gång önskat att andra skulle upptäcka just den bok som betytt extra mycket för en själv. Särskilt vid frågor om hur vi förhåller oss till planetens utmaningar kan boken vara viktig som hjälp och tröst. Därför efterlyser vi tips på böcker som kan inspirera, väcka hopp eller uppmana till handling. Som kan lära oss något eller som kan få oss att känna oss mindre ensamma i vårt engagemang eller vår oro.

• Vad kommer man att kunna hitta där?

Vi hoppas kunna publicera spännande boktips löpande, i den takt nya kommer in. Det kan röra sig om faktaböcker, självhjälpsböcker, barnböcker, romaner, kokböcker… Samtliga med klimat- och miljötema. Sidan blir helt enkelt vad vi gör den till.

• Hur gör man för att skicka in egna tips?

Om man har en bok man tror att fler skulle ha glädje av mailar man oss bokens titel, författarnamn samt sitt eget namn och kontaktuppgifter. Vi dubbelkollar att ingen redan tipsat om samma bok och återkommer med en superenkel mall för hur vi vill att boktipset struktureras. Jag kommer att fungera som sidans redaktör och vara den som har kontakt med boktipsarna.

• Vilken är din bakgrund?

Jag jobbar som författare och illustratör och gillar verkligen böcker, både att arbeta med dem och att läsa. Särskilt de senaste åren har jag själv hittat mycket tröst, stöd och kunskap i böcker som på olika sätt handlar om vårt förhållningssätt till klimatfrågan. Under en tid av sökande efter någon slags plats inom miljörörelsen har böckerna varit en stort hjälp för att ta reda på vad jag själv vill och kan och orkar. Efter att ha gått Klimataktions klimatinspiratörskurs dök idén om en boktipsarsida upp. Under kursen lyftes ofta olika böcker med klimat- och miljötema fram, och det kändes som en bra grej att hitta ett sätt att samla människors boktips för att dessa ska komma så många som möjligt till del.

Nämn en bok om klimat- eller miljöfrågor som varit betydelsefull för dig!

Jag kommer hela tiden tillbaka till boken ”Active Hope – How to face the mess we are in without going crazy” av Joanna Macy och Chris Johnstone. En bok som jag snubblade över efter att ha upptäckt kursen ”The Active Hope Foundations Training”. (Vilken finns att gå gratis på nätet.) För mig har både kurs och bok fungerat som en slags motkraft mot uppgivenhet och hopplöshetskänslor. Samt kanske också minskat risken för klimatutbrändhet. Boken påminner om att hoppet kommer genom handling, och finns också i en fin svensk översättning av Maria Estling Vannestål och Sanna Hellberg (”Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen”, Vide förlag)

Intervjuare: Eva Berlin


Tillbaka till boktipsets huvudsida