En jord för alla

Titel: ”En jord för alla. Ett manifest för mänsklighetens överlevnad”
Författare: Johan Rockström, Owen Gaffney, Jörgen Randers, Sandrine Dixson-Decléve, Per Espen Soknes, Jayati Ghosh
Förlag: Natur&Kultur (2023)
Genre: Ett faktaunderbyggt manifest
Övrigt: Boken är en översättning av ”Earth for All: A Survival Guide for Humanity” (2022)


Vad handlar boken om? Boken handlar bl.a. om vad som nu behövs av politiskt ledarskap och omstart av vårt globala ekonomiska system, och ger en hoppingivande vision för framtiden, samtidigt som den är tydlig med hur bråttom det är att få till stånd radikala förändringar på grund av klimatnödläget.
I boken presenteras två scenarier, ”För lite för sent” och ”Jättesprånget”,  med fem väldiga kursomläggningar baserade på banbrytande datormodellering:
1. utrotning av fattigdomen
2. åtgärdande av den skriande ojämlikheten
3. stärkt kvinnlig delaktighet
4. hälsosamma livsmedel och livsmedelsproduktion som inte skadar ekosystemen
5. omställning till ren energi.
Boken utmynnar i ett ”Upprop till handling” med femton förslag till politiska åtgärder och råd till både politiker och enskilda medborgare.

Varför ska man läsa den? För att den just nu nog är världens viktigaste bok! Den är skriven av några av världens mest välrenommerade forskare och den presenterar en tydlig väg framåt. Den är dessutom lättläst och inte för tjock, med förslag som går att prata om, och färdiga punktlistor för agerande grupper och organisationer. Jag skulle önska att den lästes av miljarder människor världen över, och särskilt av alla världens ledare. 

Detta gillade jag mest: Äntligen har jag här hittat en trovärdig, global vision för framtiden, möjlig att arbeta för.

– Eva Åkesson

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida