Rekrytera & aktivera

För att få med fler i klimatarbetet och få dem att fortsätta engagera sig i längden behöver man förstå människors behov, drivkrafter och olikheter. Aron Schoug har forskat på detta och skrivit en bok om saken som heter Motivera ideella och kan köpas bland annat här. Vill du ha en sammanfattning av vad han kommit fram till finns flera onlineföreläsningar med honom, exempelvis den här på strax under 40 min.

Några andra som är duktiga på det här med frivilliga är Volontärbyrån. De har bland annat en utmärkt kunskapsbank och anordnar regelbundet gratis utbildningar för ideella organisationer. Hos dem kan man också annonsera efter fler frivilliga, både för tillfälliga uppdrag och mer långvariga åtaganden. 

Övriga resurser

Det finns också korta tips om att rekrytera och aktivera i vår lilla aktivistskola Jobba smartare för klimatet.