Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Mänsklig kedja mot kolkraften

23 aug, 2014 08:00 - 20:00

Rapport efter rapport visar att klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Trots det stora allvaret fastställer IPCC i sina senaste rapporter att det inte är försent, utan att världens politiker fortfarande har möjligheten att stoppa utvecklingen. För att det ska bli verklighet måste 80 % av världens fossila reserver lämnas i marken. Trots detta planerar nu Vattenfall nya fossila investeringar.

Statliga Vattenfall har på grund av sina satsningar på kolkraft idag nästan dubbelt så stora koldioxidutsläpp som hela Sverige. Trots att världens forskare fortsätter att varna för effekterna av klimatförändringar om inte växthusgasutsläppen minskar drastiskt, ökade Vattenfall sina utsläpp under 2013.

Vårt gemensamma energibolag fortsätter sitt ohållbara spår genom ny klimatskadliga investeringar. Företaget planerar att öppna fem nya brunkolgruvor i östra Tyskland. Användandet av brunkol är det smutsigaste sättet att producera energi och de nya gruvorna som Vattenfall planerar innehåller totalt 1,2 miljarder ton brunkol och skulle orsaka mer koldioxidutsläpp än 24 år av Sveriges nuvarande inhemska utsläpp. Planen Vattenfall har är alltså att fortsätta med kolkraft och stenhårt motarbeta en omställning till klimatvänlig energiproduktion istället för att vara en del av lösningen.

Vattenfall är till 100 % ägt av den svenska staten och det är den svenska regeringen som bestämmer hur företaget ska agera. Inga svenska politiker kan med trovärdighet hävda att de tar sitt klimatansvar om de inte tydligt ställer sig bakom en plan som ser till att denna brunkol aldrig tas upp ut marken och ställer om vattenfall mot 100% förnybar energi.

Som statligt bolag är Vattenfall ditt och mitt företag. Skulle vi dela det kol i Vattenfalls planerade gruvor mellan oss blir det 125 ton var att ta hand om.

Vägra ställa upp på Sveriges sämsta idé!

Varför är 5 nya kolgruvor i Tyskland så dåligt?

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att 80 % av de fossila reserver som är funna idag måste stanna i marken om vi ska klara av att hålla den globala temperaturhöjningen på en nivå som inte leder till katastrofala effekter.

De nya gruvor som Vattenfall planerar har som syfte att säkerställa brunkolleveranser till kolkraftverken framtill 2050, ett årtal då brunkol sedan länge måste vara borta från energisystemet. Brunkol är den mest klimatförstörande av alla energislag och måste alltså därför stanna i marken.

Hur många kolkraftverk har Vattenfall?

Vattenfall har 15 kolkraftverk i Tyskland, Nederländerna och Danmark. Av dessa eldar fyra kraftverk endast brunkol. Tre av dessa ligger i Lausitzregionen; Schwarze pumpe, Boxberg och Jänschwalde. Det fjärde brunkolskraftverket heter Lippendorf. Klingeberg eldar både brunkol och gas.

Varför är det så viktigt att påverka vad Vattenfall gör?

Eftersom Vattenfall är ett statligt bolag har svenska politiker ansvar för företaget. Det är alltså viktigt att påverka politikerna så de tar klimatsmarta beslut när det gäller Vattenfall. Utsläppen från Vattenfall är så stora att det är Sveriges viktigaste klimatfråga.
Vi fokuserar på regionen Lausitz eftersom det är här nya gruvor planeras. De nya kolgruvorna ska förse de tre kolkraftverken Boxberg, Jänschwalde och Schwarze pumpe med brunkol.

Källa: http://powerplants.vattenfall.com/#/energy-source/coal/view/list

Vad borde Vattenfall göra istället?

Vattenfall borde lägga ner alla sin kolgruvsplaner och stänga sina kolkraftverk (börja med dem som eldar brunkol). Företaget borde gå mot 100 % förnybar energiproduktion genom ökade satsningar på förnybar energi.

Vad menar ni med Sveriges sämsta idé?

Sverige måste likt resten av världen kraftigt minska sina koldioxidutsläpp för att vi ska ha en chans att hålla de globala temperaturökningarna under 2 grader. Det betyder att vi snabbt måste ställa om från att använda klimatskadliga fossila energikällor till förnybara. Att vårt statliga energibolag då planerar att gräva upp 1,2 miljarder ton brunkol, nåt av det smutsigaste och mest klimatskadliga som finns, är en obegripligt dålig idé. Vattenfall planerar alltså att fortsätta bränna kol minst fram till 2050 vilket inte bara innebär att bolaget idag struntar i att ta sitt klimatansvar utan även att det aktivt motarbetar den energiomställning vi måste göra. Politiskt visar detta på behovet av att våra politiker omgående går in och styr upp Vattenfall genom att utfärda ett nytt ägardirektiv som tydligt kräver en snabb omställning av bolaget mot 100% förnybar energiproduktion.

Hur dåligt är brunkol jämfört med andra fossila bränslen?

Brunkol är det värst typen av alla fossila bränslen, även ett modernt brunkolskraftverk släpper ut tre gånger så mycket CO2 som ett gaskraftverk.

Brunkol har högre utsläpp av koldioxid än alla andra fossila bränslen i Tyskland. Förbränning av en kolekvialent (SKE) av brunkol släpper ut 3,25 kg CO2, 1 kolekvivalent av stenkol släpper ut 2,68 kg CO2, 1 SKE olja: 2,3 kg CO2 och 1 SKE fossil gas 1,5 kg CO2.

Källa: http://www.bund- nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_umwelt/braunkohle_und_klim a/

Du kan också hjälpa till att skicka ett starkt och tydligt budskap mot brunkolsbrytning i upptakten till den tyska regionalvalen i Brandenburg och Sachsen, de kommunala valen i Polen och valet riksdags i Sverige. Följ med den 23 augusti 2014 i en gränsöverskridande mänsklig kedja i en protest som ansluter två samhällen som riskerar att jämnas med marken: Kerkwitz i Tyskland och Grabice i Polen.

Bara genom att gå samman kan vi säkerställa framgång för energirevolution – låt oss göra kol och kärnkraft ett minne blott och göra vår framtida elförsörjning 100 procent förnybar!

Detaljer

Datum:
23 aug, 2014
Tid:
08:00 - 20:00