Styrelse

Klimataktions styrelse 2021

Pia Björstrand, talesperson, pia.bjorstrand (at) klimataktion.se, 0704 832 695

Anders Strand, talesperson, anders.strand (at) klimataktion.se, 0702 738587 ”Fantastiskt roligt!”

Eva Berlin

Ninna Gunnarsson

Janine O’KeeffeJanine har jobbat med 230 länder

Hanna Österlund”De som har makt måste ta klimatfrågan på allvar”

Ulla Tengblad”Uppmana makthavarna att deklarera klimatnödläge!”

Petra Palmén”Skippa träningsresor med flyg”

Hans BergstedtSundsvallsbon är ny i styrelsen

Hariz Dedicstyrelseproffs och aktiv i FFF

Karl BonnedahlKarl fokuserar på hållbarhetsfrågor

Veronica Fransson Farias – utbildar vården i miljöfrågor