Global rättvisa nu!

Anser du att Sverige och EU måste ta sitt ansvar för de klimatförändringar som orsakats av den rika världen men framförallt drabbar fattiga och utsatta människor? Nätverket Global Rättvisa Nu startar nu en namninsamling för klimaträttvisa inför klimattoppmötet i Sydafrika i december 2011.

Närmast veckovis kommer nya vetenskapliga rapporter om hur oerhört allvarlig och akut situationen är. Den globala uppvärmningen går snabbare än vad forskarna trodde för några år sedan. Flera studier – om den arktiska isen, uppvärmningen av den sibiriska tundran, försurningen av våra hav – tyder på att vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få den globala uppvärmningen att skena. Redan idag finns det 25 miljoner klimatflyktingar och extrema väderfenomen gör att framförallt utsatta och fattiga människor dör eller blir hemlösa.

Folkrörelser över hela världen mobiliserar nu för att få politikerna att gå från prat till handling. Du behövs i arbetet för att skapa folklig opinion för ett bindande, ambitiöst och rättvist klimatavtal.

Þ    Skriv under namninsamlingen för klimaträttvisa på www.globalrattvisa.nu
Þ    Kom med i arbetet att samla namn och sprida namninsamlingen
Þ    Prata klimat och omställning bland vänner och släkt, på gator och torg, i tidningar och på Facebook

Namninsamlingen för Klimaträttvisa drivs av Klimataktion och 26 andra föreningar och folkhögskolor.