Gör en plan

Vad behöver hända för att målet ska uppnås och hur ska ni se till att detta händer? Vilka är era målgrupper? Vad vill ni att de ska veta, känna och göra? Vad är de mest effektiva sätten att påverka detta? Basera planen på den fakta ni har samlat på er.

Tänk på att ert arbete inte bara kan bestå av aktiviteter, ni måste också lägga in tid för:

  • Planering
  • Kommunikation (berätta om det ni gör på ett engagerande sätt)
  • Sälj (sprida info och få folk att agera på den)
  • Uppföljning 
  • Utvärdering 

För att arbetet ska leda framåt och vara effektivt måste alla de här delarna fungera. Ni kommer att märka att många mål kräver mycket arbete, och vissa kanske tar flera år att uppnå. Kanske är det i detta läge en bra idé att fundera över om ni behöver sålla lite bland era mål för att kunna lägga mer krut på andra. Lägg sedan lite tid på att försöka göra planen enkel, tydlig och lättillgänglig, annars kommer den inte att bli använd.