Hetta. Om människan i en varmare värld.

Titel: Hetta. Om människan i en varmare värld.
Författare: Izabella Rosengren
Förlag: Volante förlag (2022)
Genre: Faktabok om hur människan påverkas av hetta i relation till den sannolika utvecklingen av klimatet på jorden – 249 sidor
Övrigt: Izabella Rosengren är vetenskapsjournalist med inriktning på klimat och hållbarhet. Hon undervisar i journalistik vid Lunds Universitet. Född 1986.

Vad handlar boken om? Författaren utgår från att vi får ett allt varmare klimat. Hon undersöker därför både genom egna erfarenheter och genom att referera vetenskapliga rön hur människan reagerar på hetta. Rosengren beskriver tex människans unika system att via svettkörtlar över nästan hela kroppen kunna reglera kroppens temperatur och hon jämför med hur olika djur klarar av höga temperaturer i omgivningen. 

   Utgångspunkten för hennes studier var en drastisk upplevelse av hetta under en resa i Uganda. Hon reser vidare till olika varma platser för att studera hur människor på olika sätt hanterar den globala uppvärmningen. Bland annat besöker hon Kuba, Iran, Namibia och Aten (där hon intervjuar stadens klimatchef Elani Myrivili). 

   Rosengren utsätter sig själv för hög värme för att få en uppfattning om hur människan kan motstå höga temperaturer. Genom att också sammanfatta litteratur om människans förmåga att motstå hetta visar hon på hur olika faktorer blir avgörande. Bland annat spelar människans psykiska, fysiska och socioekonomiska tillstånd en viktig roll. Boken ger också en redovisning av historiska och geografiska skillnader när det gäller värme och om människans sätt att bo, bygga och samverka i heta miljöer.

Varför skall man läsa den? Utan att diskutera om huruvida människan orsakat den globala uppvärmningen eller inte beskriver Rosengren förutsättningarna för människans liv i en allt varmare värld.

Detta gillade jag mest: Rosengren undersöker – med personliga reflektioner och med stark förankring i vetenskap – våra sannolika förutsättningar för att leva i en varmare framtid. 

– Stig-Magnus Thorsén

Nästa boktips

Föregående boktips


Tillbaka till boktipsets huvudsida