Kannibalernas maskerad

Titel: Kannibalernas maskerad. Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen.
Författare: Alf Hornborg
Förlag: Daidalos 2021
Genre: Faktabok om klimat, teknik och global rättvisa – 339 sidor
Övrigt: Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Född 1954.

Vad handlar boken om: Hornborg belyser frågor om teknik, pengar, värde och moral i det nutida samhället. Han anser att antropocens miljö- och klimatproblem är en konsekvens av det kapitalistiska penningsystemet. Han söker i stället efter ett samhälle som kan ge ett globalt rättvist samband mellan ekonomi, miljö och hållbarhet. Han påpekar att tekniska landvinningar som anses kunna lösa klimatfrågor ofta innebär global orättvisa. Detta för att tekniken bygger på utnyttjandet av fossila bränslen och dåliga miljölagar i det globala Syd. Han kallar detta för kannibalism eftersom tekniken konsumerar människor, tid och resurser (livsenergi) i länder som t ex Kina och Indien. 

Hornborg kritiserar det globala Nord för att det låter penningsystemet (med allsyftespengar) släta över att resurser tas från fattigare länder. Den klassiska nationalekonomin döljer (som i en maskerad) orättvisorna genom att frikoppla synen på tillväxt från globala relationer. Precis som industrialismens framväxt byggde på slaveri, imperialism och varuhandel, fortsätter det nuvarande penningsystemet att gynna de rika länderna. Han pläderar därför för en ny form av valuta som bara kan användas lokalt och som tillsammans med tillämpandet av basinkomst skulle kunna begränsa konsumtionen och gynna en nerväxt av ekonomin. 

Varför skall man läsa den? Hornborg lyfter fram tvärvetenskapliga synsätt som ofta saknas i debatten om klimatet, så att sambandet mellan teknik, natur och ekonomi blir tydligt.  

Detta gillade jag mest: Att hans analys pekar på att tekniken ofta har negativa konsekvenser för den globala rättvisan. Han ger också läsaren inblick i åtskilliga andra forskares syn på maktfördelning och utveckling i ett samhälle. 

– Stig-Magnus Thorsén

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida