Klimatet i fokus – fortbildning för lärare

Klimataktions lärarnätverk bjuder in

En utbildning för dig som vill bygga på din kunskap om den vetenskapliga grunden för undervisning om klimat och energi. Efter IPCC:s senaste rapport 2007 har forskning inom klimat och energi gett ytterligare rön. Här får du en del av det senaste och mest användbara för grund- och gymnasieskola. Du lär dig koppla ihop GY 11 och Lgr 11 med klimatförändring och energianvändning och får material och handfasta tips att använda i din undervisning. Kursen hålls i Stockholm och sträcker sig över två dagar. Man kan gå enbart första dagen.

Målgrupper: Lärare i naturkunskap och geografi på gymnasiet samt SO och NO i grundskolan, samt lärare i övriga ämnen med stort intresse för frågorna.

Dag 1

 • Vetenskapshistorisk översikt
 • Kolet och klimatystemet
 • Nuvarande energikällors påverkan
 • Prognoser för framtiden
 • Hur långt räcker de förnybara alternativen?
 • Konferenser och klimatmål globalt, regionalt och nationellt
 • Är du pingstpastor, lagomlärare eller naturteoretiker?
 • Hur jobbar vi med detta? Verktyg för lärare

Dag 2

 • Inledning med återblick
 • Vad säger läroplanen för grundskolan om klimatet?
 • Vad säger läroplanen för gymnasiet?
 • Workshops där vi utformar lektioner och undervisningsmoment om klimat och energifrågorna.
 • Källtips

Föreläsare:

Jonas Claesson, matematik och fysik, Stockholm, forskarutbildad gymnasielärare
Andreas Grahn, historia och geografi, Katrineholm, forskarutbildad gymnasielärare
Anna Lundgren, gymnasielärare i engelska och franska, Uppsala, initiativtagare till kursen
Claes Trygger, sakkunnig i energifrågor, pensionerad lektor i matematik, KTH
Elisabet Strand, föreläsare och utbildare, Klimataktions styrelse.

Nästa kurstillfälle: 2012 års kurser är genomförda

Pris: 1 800 kr för hela kursen och 1 200 kr för enbart dag 1, exkl. moms.

Tips:

larartips_langfilmer_2012

larartips_bocker_2012