Studiecirkel

Du som deltagit i Klimataktions kurs ”Bli Klimatinspiratör” är varmt välkommen att Inspirera fler att engagera sig för klimat och omställning. Ett bra sätt att göra det är att starta en Inspiratör-cirkel. Vi har tagit fram ett studiematerial som bygger på kursen ”Bli klimatinspiratör!” Cirkeln består av 5 träffar – även om ni gärna får träffas fler gånger om ni vill.

Träff 1 utforskar kort vilka grundläggande värderingar som styr vårt miljö- och klimatengagemang. Därefter sammanfattas de grundläggande hot som mänskligheten och vårt moderna samhälle står inför och klimatkrisens vetenskapliga grunder.

Träff 2 tittar närmare på effekterna av den globala uppvärmningen, och vilka konsekvenser det får om uppvärmningen tillåts fortsätta över två grader. Risken med de självförstärkande mekanismerna i klimatsystemet tas upp. Slutligen beskrivs de viktigaste mänskliga aktiviteterna som ligger bakom utsläppen av växthusgaser.

Träff 3 handlar om de globala, europeiska och nationella klimatpolitiska ramverk som vuxit fram särskilt de senaste fem åren. De är långt ifrån tillräckliga, men de innehåller möjligheter om bara den politiska viljan kan växa fram. Materialet tar upp vad som kan göras och en del goda tecken som är viktiga att lyfta fram.

Träff 4 lyfter fram möjligheterna och det positiva som en snabb och kraftfull omställning kan föra med sig. Det är också en grundsten i att komma förbi de psykologiska och kulturella barriärer och filter som gör att befolkning och beslutsfattare inte riktigt tagit till sig allvaret.  

Träff 5 ägnas åt att tänka kring visioner om livet i det hållbara samhället. Cirkeln erbjuder en metod att steg för steg utveckla engagemang och inspirera andra att göra det samma. Deltagarna får möjlighet att påbörja arbetet med en handlingsplan för hur de vill gå vidare efter studiecirkelns avslutning.

Här kan du beställa vårt studiecirkelmaterial.