Halmstad

Välkommen till Klimataktion Halmstad! 

Se även  Facebook-sida!

Se Klimatnätverket Södra Hallands Facebooksida

Kommande händelser

————————————————————————————————

Valkampanj

Under perioden 11/5 – 8/6 kommer vi att kampanja varje lördag kl 12 – 15 på Stora torg och varje tisdag kl 16 – 18 på platser utanför city (14/5 Flygstaden, 21/5 Hallarna, 28/5 Andersberg, 4/6 Vallås)

Vi behöver vara många! Alla är välkomna! Enstaka eller många gånger! Hela tiden eller en stund! 

Vi är tacksamma för anmälan till samordnare Anne-Marie Bruno (ambruno45@gmail.com el 0703938878) även om det är helt ok att dyka upp spontant.
Vänliga hälsningar från oss i Klimatnätverket södra Halland
Ingrid Bergelin, Anne-Marie Bruno, Bo Hansson, Gun Jönsson, Mona Lindberg

Varje sista lördag i månaden, cykelmanifestation för klimatet.

 ————————————————————————————————-

—————————————————————————————————

Studiecirkel om klimat.

Till våren fortsätter vi med studiecirkel på ABF tema energi. Cirkelledare är Göran Sidén, universitetslektor och författare till ett par böcker i ämnet. Kunnigare lärare får man leta efter. Missa inte denna möjlighet till förkovran och intressanta diskussioner.
Första träffen onsdag 17/1-24 kl 18-20.30, tema kärnkraft. 
Onsd 31/1 forts tema kärnkraft.
Onsd 14/2 regeringens och SD:s klimatpolitiska handlingsplan.
Onsd 28/2 referat av Michael Manns bok Our fragile moment. 
Onsd 13/3 Årsmöte. Särskilt program. 
Onsd 10/4,  Are Kjeang klimatforskare, föreläser: Small is beautiful! Om energisparande och behovet av visioner
Onsdagarna 24/4, 8/5 och 24/5 diskuterar vi boken En jord för alla sv Johan Rockström m fl.
 
Anmälan till Anne-Marie Bruno  ambruno45@gmail.comIngen avgift.
 
————————————————————–

Föreläsningar

6/5 kl 14.00 – 15.30, Klarasalen, ”Ny EU-lagstiftning driver på klimatarbetet i Sverige”. Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker (Klimatet och vi)

15/5 kl 18.30, ”Tång – klimatsmart mat från havet”. Marie Lenngren, marinbiolog.  (Klimatet och vi)

21/5 kl 14.00 – 15.00, ”Att tänka Europa” (Europa direkt)

 
————————————————————–
 

Därför överklagar Klimataktion översiktsplanen!

Mats Lundqvist har för Klimataktion lämnat in ett överklagande på översiktsplanen. Skälen för detta är  att den föreslagna byggnationen på Söder och Tullkammarkajen kommer att utsättas för översvämningsrisker på längre sikt, vilket planen bortser ifrån. Detta förklaras i en insändare i Hallandsposten HÄR. 

—————————————————————-

—————————————————————-

Klimatbok till kommunpolitikerna i Halmstad

Torsdagen d 23/11-23 fick en representant för varje parti ta emot Greta Thunbergs Klimatboken på rådhustrappan. Klimatnätverket Sdra Halland hade genom crowdfunding, och med extra tillskott från Naturskyddsföreningen, lyckats samla ihop de 15000 kr som krävdes för att alla fullmäktigeledamöter skulle få varsitt exemplar. Bitte Lydén från nätverket förklarar att man vill höja klimatarbetet i kommunen, det händer för lite i den kommunala verksamheten. Ingrid Bergelin höll tal till partirepresentanterna som fick varsin tygkasse med böcker till sina ledamöter. Kassarna var skänkta av köpmän i centrum, och Akademibokhandeln hade ordnat rabatt på böckerna. Nästan alla partirepresentanter höll korta anföranden eller tacktal och berömde initiativet. 

—————————————————————————————————–

Läs intervju med Ingrid Bergelin, Klimatnätverket södra Halland, på kommunens hemsida: Länk

——————————————————————————————————

Klimatenkät till politikerna 2022, inför valet.

Här redovisar vi svaren på en enkät med ett antal frågor med klimatinnehåll, som fullmäktiges partier fick svara på våren 2022, innan valet. Klicka på länkarna nedan. 

Debattartikel i Hallandsposten Länk
Klimataktions korta sammanfattning Länk 
Klimataktions längre sammanfattning Länk 
Moderaternas svar Länk
Kristdemokraternas svar Länk
Liberalernas svar Länk
Centerpartiets svar Länk
Miljöpartiets svar Länk
Socialdemokraternas svar Länk
Vänsterpartiets svar Länk

——————————————————————————

Klimatlänkar. Bedöm själva.

Här finner du en samling klimatlänkar som redovisar att vi många gånger kanske underskattar med vilken hastighet klimatförändringen sker. Ta dig tid att kolla in HÄR.  Länkar sammanställda av Torbjörn Johansson.
Ny info från Torbjörn HÄR

Detta har hänt.

Klädbytardag lördag d 27 april. Läs mer HÄR

 
 
Onsdag 13/3-24 Årsmöte på ABF Nässjögatan 10. kl 18.00.
Förslag till dagordning HÄR
Verksamhetsberättelse HÄR
Resultatredovisning HÄR
Revisionsberättelse HÄR
Valberedningens förslag HÄR
Klimatstrateg Karin Larsson informerar om kommunens klimatarbete. Kaffe och macka
 
Onsdag 7/2-24 kl 12,00 Lunchföreläsning Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat. Se HÄR
 
Måndag 12/2 kl 18 Föreläsning: Energi- och klimatläget i Halmstad. Se HÄR
 
Torsdag 15/2 kl 13,3 Fullmäktigemöte i rådhuset Halmstad med klimatpolitisk debatt. Manifestation utanför! Kom i tid!
 
Under hösten -23 hade vi en studiecirkel på ABF tema energi. Cirkelledare var Göran Sidén, universitetslektor och författare till ett par böcker i ämnet.
 
13/9 Klimatpsykologi repetition, slutsatser
 27/9  Energianvändning i Sverige och Världen
11/10  Solenergi – utveckling – prognoser – risker
25/10  Vindkraft till havs och på land – opinion
8/11    Bioenergi – Sveriges största energikälla – nu alltmer ifrågasatt
22/11  Effektiv energianvändning – utveckling – möjligheter
6/12   Samsö – en förebild. Vad kan vi göra i Halmstad?
 
 

Torgmöte på torsdagen 21/9 kl 12.30 i Halmstad. Vi ville visa politikerna att vi är många som kräver en mera aktiv klimatpolitik. Extra viktigt med den här regeringens baklänges klimatpolitik. Notera även övriga aktiviteter under Week of Action:

Studiecirkel.

Vårens-23 studiecirkeln på ABF, Nässjögatan 10, varannan onsdag kl 18.00 – 20.30,
Onsdagar 18/1 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 (årsmöte), 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6.
Plats A
BF Nässjögatan 10. Öppet för alla.

 Det första mötet onsdagen d 18 jan var välbesökt, ca 20 personer lyssnade på Sara Rondahl och Luciane Fortes som berättade om helsingborgarnas klimatavtal. Övriga träffar avhandlade boken ”Klimatpsykologi-hur vi skapar en hållbar förändring” för att få större förståelse för problemen (inte minst de psykologiska hindren) och möjligheterna att skapa opinion för klimatet.

 De två sista gångerna diskuterade vi utformingen av ett remissvar på kommunens fördjupade centrumplan. Se HÄR

Nätverksträff
På onsdag den 17/5 hade Klimatnätverket södra Halland möte –  öppet för alla.

Årsmöte
den 29 mars-23 kl 18.00 på ABF Nässjögatan 10. Efter mötesförhandlingen som tar mellan 30 och 45 minuter bjuds på kaffe/the och macka. Karin Larsson från stadskontoret, Halmstad kommun, om kommunens klimatarbete. 
Dagordning
Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till stadgeändringar

Valberedningens förslag

 

Föreläsningar under våren 2023

ONSDAG 25 JANUARI 2023 KL. 18:00–19:00

Heterotopia – Tänk dig om små byar är framtidens viktigaste ort

Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad (Hallandsscenen övre plan)
Tänk dig om glesbygden vore framtidens viktigaste ort och staden tappade i attraktionskraft. I tio år har Dr. Magdalena Pfaffl forskat om avlägsna byars innovationspotential. Magdalena tar dig med på en resa till de unika byarna världen runt hon besökt under sin forskning. Under föreläsningen utmanar forskaren och entreprenören, bilden av glesbygden som bakåtsträvande och i nedgång och visar i stället småbyarnas individualitet, innovationsfrämjande och betydelse för samhällets omställning till en mer hållbar värld.

Föreläsningen livestreamas HÄR

ONSDAG 8 FEBRUARI 2023 KL. 18:00–19:30

Ålevangeliet och Den lodande människan – Patrik Svensson
Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad (Hallandsscenen övre plan)
Patrik Svensson är född 1972 och bosatt i Malmö. Hans debutbok Ålevangeliet har sålts till över trettio länder och hyllats av såväl svensk som internationell press. 2019 tilldelades den Augustpriset i facklitteratur; i USA har Ålevangeliet blivit utvald av Publishers Weekly till en av 2020 års bästa böcker samt nominerats till Good Reads Choice Awards 2020 och Carnegie Medal of Excellence 2021.

Torsdag  2 Mars-23 kl 18-19,30

Matsystem i förändring

Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad (Hallandsscenen övre plan)
Hur vårt matsystem är designat gör att vi idag lever långt utanför planetens gränser. Det har inte bara en påverkan på klimatet utan också på biologisk mångfald, markanvänding, vattenanvändning, kemikalier och övergödning. Denna kväll ska vi ta oss till problemens kärna och avsluta med möjliga vägar ut. Vi måste börja med maten – löser vi maten löser vi planeten.
Jessica Johansson, Senior omställningskonsult MiljöMatematik Malmö, föreläser.
Föreläsningen ingår i programserien: ”Klimatet&vi”
Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser. 

Se föreläsningen i efterhand HÄR

Tisdag 21 mars-23 kl 12-13 Obs tiden!!
Biodrivmedel behövs i klimatarbetet.
med Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet. 
Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad (Hallandsscenen övre plan

Biodrivmedel är en viktig del för att nå en fossilfri transportsektor. Debatten präglas dock ofta av en negativ syn som kan spilla över på politiska beslut. En mer faktabaserad debatt och politik inom biodrivmedelsområdet är därför nödvändig för att vi inte ska missa att ta tillvara de olika positiva effekter som en ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion kan ge. Det finns goda förutsättningar att öka produktionen av långsiktigt hållbara biodrivmedel i Sverige och därmed också öka energisäkerheten. Vår forskning kring nya effektiva produktionsteknologier och system är världsledande, vi har en välutvecklad industri och infrastruktur som vi kan bygga vidare på och vi har outnyttjade biomassaresurser i skogs- och jordbruk.

Föreläsningen ingår i programserien ”Klimatet&vi”.
Se föreläsningen i efterhand HÄR

Torsdag 13 april-23
Hållbar stad – hur tänker, planerar och bygger man?
Det talas mycket om hållbarhet idag men vad menar man med hållbar stadsbyggnad? I detta panelsamtal ger, Andreas Eggertsen Teder hållbarhetsspecialist på White arkitekter, Anders Carlsson hållbarhetschef på Derome och Olof Selldén planchef på Halmstads kommun, sina synpunkter på hur en hållbar stad kan växa fram.
Moderator: Mattias Karlsson, politisk redaktör, på Hallandsposten.
Samtalet är en del i programserien: ”Klimatet&vi”

Se föreläsningen i efterhand HÄR

Studiecirkel hösten -22. Vid varje träff diskuterades dels bibliotekets senaste föreläsning i serien Klimatet och Vi, där vi själva är medarrangörer, dels Klimatriksdagens inspelade omställningsplan i 4 delar (planen, skogen, jordbruket, transporterna). Vi tror att cirkelträffen är meningsfull även för den som haft förhinder vad gäller föreläsningen på biblioteket och/eller Klimatriksdagens seminarium. Varje cirkelträff är ”fristående”. Du anmäler dig till cirkeln vid ditt första möte.

Se datum och innehåll både höstens cirkelträffar och föreläsningar HÄR

Se och lyssna på Klimatriksdagens seminarium https://www.youtube.com/watch?v=57Jb_RUDSmM-

Föreläsningar hösten -22

Hållbar turism i framtidens städer

Tisdag 15/11-22 kl 17 – 18,30.  OBS Tiden!
Föreläsning av Cecilia Cassinger, fil dr i företagsekonomi.
 
Välkommen till en föreläsning där Cecilia Cassinger, fil dr i företagsekonomi, delar med sig av sin forskning kring hur turism alltmer dominerar det sociala livet i Europas storstäder. Turismkonsumtion anses gynna den lokala ekonomin men lämnar också efter sig problem i form av utsläpp, trängsel, nedskräpning och ökad trafik. Men måste det finnas motsättning mellan den urbana turismen och en hållbar stad? Länk till föreläsningen HÄR
Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.
Evenemang av Biblioteken i HalmstadHalmstads Naturskyddsförening och Klimataktion Halmstad
Samarr. med: Folkuniversitet 
 
Förnekelsens tid. 
Tisdag 11/10-22 kl 18 – 19,30
Föreläsning av doktorand Kjell Volwes, Chalmers.
Se föreläsningen HÄR
 
Välkommen till en föreläsning där Kjell Vowles, doktorand vid Chalmers, pratar om paradoxen att koldioxidutsläppen ökar trots att vi idag vet mer än någonsin om vad vi behöver göra för att vända utvecklingen. Vad är det som gör att vi inte tar klimatkrisen på allvar? Hur mycket handlar om fossilindustrins förnekelsemaskin och hur mycket handlar om att vi väljer att inte se?
Föreläsningen ingår i programserien: ”Klimatet&vi”.
Plats: Hallandsscenen (övre plan), Stadsbiblioteket i Halmstad.
Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.
Samarr. med Hallandsposten, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet, ABF Halland, Laholmsbuktens havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Länsförsäkringar Halland.
Samarr. med Folkuniversitet.
—————————————————————————————-
 
Energiomställningen.
Torsdag 20/10-22 kl 18 – 19,30. 
Föreläsning av Filip Jonsson,Chalmers.
Se föreläsningen HÄR
Föredraget kommer belysa Sveriges möjligheter och utmaningar för att ställa om energi- och materialsystemen i enlighet med klimatmålen. Samt belysa de tre huvudåtgärderna: använda mindre energi, byte av teknik och lagring av koldioxid. Exempel från pågående forskningsprojekt kommer att ges.
Filip Johnsson är professor i energisystem på Chalmers Tekniska Högskola och hans forskargrupp studerar omställningen av energi- och materialsystemen med fokus på Sverige och Europa.
Ingår i programserien: ”Klimatet&vi”
Fri entré. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.
————————————————————————————————-

Ekodagen Lördag 29/10-22, föreläsningar på Hallandsscenen

11.30 – 12.30 Demokratisoppa. Agenda 2030 och EU:s prioriteringar för klimatet.
12.45 – 13.45 Från klimatångest till handling
14.00 – 14.45 Bibliotekspodden möter klimatpsykolog Frida Hylander
15.00 – 16.00  Klimatet, individen – om att förändra med glädje

Länk för fullständig beskrivning av ekodagen HÄR

————————————————————–

Världens energimöjligheter. 
Tisdag 27/9-22
Föreläsning av professor Tomas Kåberger, Chalmers.

Åren före Putins invasion av Ukraina utvecklades energiindustrin snabbt och det blev lönsamt att ersätta den fossila energi Ryssland exporterar med billigare förnybar energi.
Med de dramatiskt höjda priserna på fossil energi är lönsamheten nu ännu större.
Välkommen till en föreläsning med Tomas Kåberger som är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola och ledare för högskolans styrkeområde energi. Han är även civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i fysisk resursteori samt docent i miljövetenskap. Under åren 2008–2011 var Tomas Kåberger generaldirektör för Energimyndigheten och numera är Tomas även ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.
Föreläsningen ingår i programserien: ”Klimatet&vi”.
Plats: Hallandsscenen (övre plan), Stadsbiblioteket i Halmstad.
Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.
Samarr. med Hallandsposten, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet, ABF Halland, Laholmsbuktens havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Länsförsäkringar Halland.
 
———————————————————————————————–
Cykelmanifestationer för klimatet
 
 
 
 
2023
 
 
 
 
30/9-22 Cykla för klimatet kl 15-15

Anne-Marie Bruno uttalar sig i Hallandsposten: HP Klimataktion Halmstad

26/8 -22 Cykla för klimatet kl 15-16 

24/8 Debattafton: Klimatval 2022, på stadsbiblioteket, kl 18-20. 
Trafik, stadsplanering, fossilfri energiproduktion och klimatanpassning är temana för kvällens klimatafton. Medverkar gör representanter från varje parti i kommunfullmäktige och moderator är Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.
Se debatten i efterhand: 
 
Samarr. med Hallandsposten, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet, ABF Halland, Laholmsbuktens havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Länsförsäkringar Halland.
 

———————————————————————————————–

Ett lokalt band i Oskarström, Cementary Men, Har gjort en fin poplåt om klimatet, Never seen the sun.
Här är länken https://youtu.be/SHZJ-A5bV00 

————————————————————————————————-
29/7-22: Cykla för klimatet kl 15-16 

17-22 Cykla för klimatet.

27/5-22 Samling på Stora torg fredag 15-16. 
(Ingen cykling denna gång)

 
 
I Klimataktions studiecirkel hade vi den fjärde och sista träffen måndag 23/5 på ABF.
Denna gång informerade Hanna Billmayer, klimatanpassningsstrateg på Halmstads kommun,  om klimatanpassningsplanen. En mycket intressant information som ett tiotal medlemmar tog del av. 

18/5. Stormöte i klimatnätverket södra Halland  kl 18-19. Café Strandgatan 20.

I samarbete med biblioteken i Halmstad arrangerades i april och maj fyra offentliga möten, där partierna två och två får får presentera sin klimatpolitik. Mötesledare Mattias Karlsson

11/5. Liberalernas Anders Blomqvist och  kristdemokraternas Johnny Rosenberg presenterade sina partiers klimatpolitik på Vallås bibliotek. Samtalet leddes av Mattias Karlsson. Se och lyssna HÄR .

4/5. Vänsterpartiets Tania Bengtsson och centerpartiets Viktor Rundqvist presenterade sina partiers klimatpolitik på Söndrums bibliotek. Se inspelning HÄR

29/4. Cykelmanifestation för klimatet vid Stora Torg fredag.. 

20/4. Miljöpartiets Lennart Lorick presenterade partiets klimatpolitik på biblioteket 20/4. Se evenemanget HÄR

6/4. Anna Fallqvist, moderaterna och Stefan Pålsson, socialdemokraterna, presenterade sina respektive partiers klimatpolitik och svarade på publikens frågor på stadsbiblioteket i Halmstad. Går tyvärr inte att se i efterskott.

30/3. Gun Jönsson ställer allmänhetens fråga i fullmäktige  om återremiss av Framtidsplanen. Se Gun i talarstolen https://halmstad.webbtvkf.se/?20220330, mellan 41-57 minuter in i programmet. 

Namninsamling för återremiss av Framtidsplan 2050. Läs mer Här

Cykelmanifestation för klimatet fredag 25/3.

Klimatnätverket Södra Halland har haft stormöte 24 mars kl 18 på Café Strandgatan. 

Klimatnätverket södra Halland vill stoppa Framtidsplanen, artikel i HP 18/3 HÄR

Årsmöte i Klimataktion Halmstad har ägt rum onsdagen 16/3 kl 18. Plats ABF Nässjögatan 10.

Ett sorgebud. Ronnie Lind, medlem och trogen deltagare vid FFF-mainfestationerna på torget, har avlidit. Vi som lärt känna Ronnie saknar honom verkligen.

25/2-22 Cykelmanifestation för klimatet. Stora Torg

Cykelmanifestation genomfördes fredagen 28/1.

Nyårscyklingen, läs HÄR i Hallandsposten.
Se film på facebook HÄR

Medlemsmöte måndagen den 6 december 2021 kl 18.00 på ABF, Nässjögatan 10!

Vi var 15 medlemmar som diskuterade läget och kommande aktiviteter. 
Hur kan vi på bästa sätt bidra till att klimatfrågan lyfts upp och prioriteras vid valet 2022. 

Cykeldemonstration fredag 26/11-21 kl 15! 

Vi uppmärksammar det klimatnödläge vi befinner oss i. Det behövs mer för att nå Parisavtalet.
Vi cyklar i jämn ström från Stora Torg med start kl 15.
Arr. Klimatnätverket för södra Halland, bestående av Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet, Fridays for Future, Klimataktion, Extension Rebellion XR, FN-förbundet Laholm, Vi håller oss på jorden, Röda Korset, Klimatstudenterna, Equmeniakyrkan.

9/11-2021 Klimatnätverket Södra Halland, stormöte på Nolltrefem.

Samling på torget igen på fredagar, Fridays for future. Bilden från 22/10-21

Cykelmanifestationer för klimatet genomfördes fredagarna 19/3, 21/5, 19/6, 30/7, 27/8 och 24/9.

Aktionerna genomfördes för att uppmärksamma:
-Det klimatnödläge vi befinner oss i
-Att politikerna inte gör tillräckligt för att vi ska nå de klimatmål som redan är satta (Parisavtalet)

Extra aktuellt för Halmstad är att våra politiker nu håller på att ta beslut om utökning av trafiklederna i centrum genom att bygga en ny bro. Är det inte smartare och mer i linje med klimatmålen att bygga fler cykelvägar och snarare minska på trafiken genom innerstaden?

Se reportage i Hallandsposten HÄR 

Arrangörer:  FFF Halmstad, XR Halland, Cykelfrämjandet Halmstad- Laholm, Halmstads Naturskyddsförening, Klimataktion Halmstad, Klimat Laholm  

Insändare och debattartiklar 2023-2021

Insändare 10/1 av BN om kommunstyrelsens nej till vindkraft i havet HÄR

Debattartikel av Mats Lundqvist om överklagande av översiktsplanen HÄR

Insändare av Göran Lund ”Huvudlöst agerande av regeringen” om nedrustningen av klimatpolitiken HÄR

Debattartikel 10/8 i HP ”Klimatpolitiken måste upp på den politiska agendan” av Klimatnätverket södra Halland HÄR

Debattartikel 25/7 av Palle Nielsen om att vi måste ta till vara mera och kasta mindre HÄR

Insändare 27/6-23 av Palle Nielsen om att vi måste bli medvetna om klimatkrisen HÄR

Insändare 22/6-23 av Palle Nielsen om artfattigdomen i trädgårdarna HÄR

Debattartikel 20/6-23 av KLimatnätverket södra Halland om behovet av ett nytt samhällskontrakt HÄR

Insändare 16/6-23 av Anders Wirdheim om biologisk mångfald HÄR

Insändare 12/5-23 av Göran Lund om regeringens dumhet eller cynism HÄR

Insändare av Nils Werner om åtgärder som krävs för att ställa om till ett fossilfritt samhälle HÄR

Insändare av Anders Wirdheim mot förslagen om sänkt bensin- och dieselpris. HÄR

Insändare av Torbjörn Johansson om Framtidsplanen och åkermarken HÄR

Insändare av Gun Jönsson och Ingrid Bergelin om Framtidsplanens återremiss HÄR

Debattartikel av Nils Werner 18/3 om skogsbruket HÄR, replik på södra skogsägarnas insändare.

Debattartikel av Klimataktions styrelse 15/3 som argumenterar för återremiss av Framtidsplan 2050 HÄR

Insändare av Göran Lund 15/3 om sambandet mellan solidaritet med Ukraina och det höga bensinpriset. HÄR

Insändare av Palle Nielsen 18/2-22: https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/det-handlar-inte-om-flygskam-eller-att-macksk%C3%A4mmas-utan-om-nya-vanor-1.66171543

Insändare om markanvändningen i kommunen av Klimataktion Halmstads styrelse 1/2, https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/klimatsk%C3%A4l-m%C3%A5ste-styra-kommunens-markanv%C3%A4ndning-1.64954375

Nils Werners in sändare 5/1-22: ”Klimatkrisen pågår men alla sover” https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/klimatkrisen-p%C3%A5g%C3%A5r-men-alla-sover-1.62859273

Läs debattartikel 13/12 ”Vi har råd att ställa om till ett hållbart samhälle” av 4 medlemmar i Klimatnätverket Södra Halland : https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/vi-har-r%C3%A5d-att-st%C3%A4lla-om-till-ett-h%C3%A5llbart-samh%C3%A4lle-1.61373731

Marie Ekholms insändare 7/12 om Black Friday och köphetsen:
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/black-friday-%C3%A5terlanserad-som-en-konsumismens-helgdag-1.60949914

Marie Ekholms insändare 12/11 om klimatfrågans komplexitet: https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/l%C3%B6sningen-p%C3%A5-klimatkrisen-%C3%A4r-komplex-1.58462468

Klimatnätverket södra Halland har en debattartikel i Hallandsposten 4/11: Det sker inga politiska förändringar om inte folket kräver det.  https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/det-sker-inga-politiska-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-om-inte-folket-kr%C3%A4ver-det-1.58449615

Miljöpartiet har fått igenom en motion om att utbilda kommunpolitikerna i Halmstad i klimatkunskap. Läs artikel i HP 19/8: https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/milj%C3%B6partiet-f%C3%B6resl%C3%A5r-att-politiker-ska-utbildas-i-klimatfr%C3%A5gor-1.53007785

Läs insändare 9/7 av Stefan Hallander: Stå för beslutet kring utsläppen
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/st%C3%A5-f%C3%B6r-beslutet-kring-utsl%C3%A4ppen-1.50835718

Läs debattartikel 30/6: Låt oss vara mera konstruktiva i klimatdebatten
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/l%C3%A5t-oss-vara-mer-konstruktiva-i-klimat-och-milj%C3%B6debatten-1.50404704

Läs KS-ordf svar på kritiken 17/6: Halmstad har inte lämnat Parisavtalet.
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/halmstad-har-inte-l%C3%A4mnat-parisavtalet-1.49601539

Kolla in kommunfullmäktige!

På kommunfullmäktigets möte 25/5 ställde Ingrid Bergelin (XR) klimat- och miljögruppernas gemensamma fråga till Kommunfullmäktige angående kommunens koldioxidbudget. Man man kan se detta i efterhand live via kommunens webb, se länk nedan. Ingrid får de första fyra minuterna av mötet. 
 
 
Lägg ner Halmstads flygplats. Läs Bertil Nilssons och Jörgen Anderssons debattartikel 11/6 HÄR

Läs debattartikeln om skogen och energin av Nils Werner HÄR samt replik från Jan-Erik Mattsson och Catharina Svala HÄR och slutreplik från Nils Werner HÄR

Det nya normala borde heta: ben, cykel, buss eller tåg! Läs Nils Werners insändare i Hallandsposten 10/4 HÄR

Nu kan kärnkraften avvecklas! Läs Göran Sidéns insändare i Hallandsposten 25/3 HÄR

Förstör inte vår fina stad. Läs ”skattebetalares” insändare HÄR

Vi har gått i fällan. Läs Göran Lunds insändare om förbindelse över Nissan HÄR

Söderleden – mod och nytänkande? Insändare av Ingrid Bergelin och Mats Hedberg HÄR  

Flertalet kan klara sig med kollektivtrafik och cykel. Insändare av Gun Jönsson  HÄR

Läs insändare ”Hur går planen ihop med brobeslutet” HÄR

Framtida brosträckning

 

Remissvar på kommunens planer 2021-22

Klimataktion har lämnat in ett yttrande på Fördjupad centrumplan (jan-22). Läs HÄR

Ny version, sk samrådsversion, av Framtidsplan 2050 HÄR

Kommunens sammanställning av remissvar på framtidsplanen, där även  Klimataktions synpunkter sammanställts HÄR

Klimataktion har lämnat synpunkter på Riskhanteringsplan för Halmstads tätort .

Klimataktion har lämnat remissvar (jan-21) på kommunens Framtidsplan, Transportplan, Energi. och klimatplan samt VA-plan.
Nu (maj-21) finns även vårt remissvar på kommunens klimatanpassingsplan
Följ länkarna. 

 

Om Klimataktion Halmstad, kontakt

Klimataktion Halmstad bildades våren 2014 på riksorganisationens plattform. Medlem blir den, som betalat medlemsavgift till riksorganisationen och vill stödja eller delta i verksamheten i Halmstad.

Se stadgar HÄR

För närmare information hänvisas till någon i styrelsen (Ny styrelse nedan fr o m 230329):

 • Anne-Marie Bruno (ambruno45 (at) gmail.com)
 • Anders Bengtsson (anders_pellekrok (at) hotmail.com)
 • Barbro Toftgård,  (b.toftgard (at) telia.com)
 • Göran Sidén (gosiden (at) gmail.com)
 • Nils Werner (wwwerner (at) telia.com)

Årsmöten

Årsmöte 2023-03-29 på ABF 
Verksamhetsberättelse LÄNK
Kassaberättelse LÄNK
Årsmötesprotokoll LÄNK
Revisionsberättelse LÄNK

Årsmöte 2022-03-18 på ABF.
Dagordning LÄNK
Verksamhetsberättelse LÄNK
Kassaberättelse  LÄNK
Årsmötesprotokoll LÄNK

Årsmöte 2021-04-14  på Zoom

Dagordning LÄNK
Verksamhetsberättelse LÄNK
Kassaberättelse LÄNK
Revisionsberättelse LÄNK
Valberedningens förslag LÄNK
Protokoll LÄNK

Årsmöte onsdagen 18/3-2020 kl 18.30 på ABF Nässjögatan 10. OBS INSTÄLLT pga Corona. HÖLLS ISTÄLLET VIA EPOST-OMRÖSTNING, avlutades onsdag 17,00. Alla förslag godkändes.
Länk till Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan , 
Val av styrelse, revisor   , Kassaberättelse  , Revisionsberättelse

Årsmöte i Klimataktion 20/3 2019  på ABF Nässjögatan 10. Styrelsen omvaldes och utökades, se ”Om Klimataktion” ovan. Hallandspostens Mattias Karlsson var inbjuden och höll ett intressant personligt föredrag om media och klimatfrågan.

Länk till DAGORDNING, VERKSAMHETSPLAN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

Alla verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2020

 

Arkiv - äldre händelser

Studiecirkel online (zoom) om Klimatriksdagens akutplan för klimatet! Vi träffades onsdagar kl 18.00, den 4 november, den 18 november och den 2 december 2020. Anne-Marie Bruno ledde samtalen. Länk till akutplanen HÄR

2/11 kl 18-19,30 Vad är ett avfallsbolags roll i en cirkulär ekonomi? (Klimatet & vi)

15/10 kl 18.00. Diskussionskväll om boken ”Klimatkrisens Sverige” av Erika Bjerström. Genomfördes på distans,

Aktion på torget i Halmstad 30/10
Anne-Marie Bruno på torget i Halmstad, i en coronaanpassad  SKO-strejk,  Stora torg i Halmstad. Bitte Lydén och Calle Saxerbo råddar, vi andra ansluter, när vi kan. Skorna väcker nyfikenhet. Man tar vägen förbi, stannar, läser, fotograferar. 

12/10 kl 18 -19,30 Framtidens transporter (Klimatet och Vi). Inspelning saknas.

En SKO-strejk i Halmstad för en klimatsmart omstart genomfördes på Stora torg fredagen d 25/9 som en del i en internationell aktion på väldigt många platser. Vi har även sko-strejkat under några lördagar i sommar.

SKO-strejkerna, som genomfördes den 30 maj på minst 44 platser runt om i landet, vill bidra till en debatt om hur de ekonomiska kris- och stödpaketen ska utformas. Att gå tillbaks till det ”normala” leder till fortsatt global upphettning. Omstarten måste bli en nystart där vi sätter människor och miljö främst, lämnar fossilekonomin bakom oss och gör samhället motståndskraftigt för kommande kriser.  

https://klimataktion.se/2020/05/18/pressmeddelande-sko-strejk-for-en-klimatsmart-omstart/  

 Fridays for future Halmstad och Klimataktion Halmstad.
Kontaktpersoner: 
Carl-Göran Saxerbo, 070 ­- 3170095, callesax at hotmail.com A
Anne-Marie Bruno, 070 – 3938878, ambruno45 at gmail.com

Klimatinspiratörsutbildning Lördag 29/2 kl 10-17 ABF Halmstad  se inbjudan  HÄR

Fredagen den 29/11-19, ny manifestation för klimatet. Ca 150 deltog i marsch med talkörer och torgmöte. I Hallandsposten skrev Mattias Karlsson:

På fredagen genomfördes en stor klimatmanifestation i Halmstad som en del av den globala rörelsen ”Fridays for future”, som den svenska klimataktivisten Greta Thunberg är upphov till.

Efter demonstrationen i de centrala delarna av Halmstad, var det samling igen på Stora torg för musik och tal. För kännedom var undertecknad inbjuden som konferencier på det efterföljande torgmötet. Bland annat bjöds det på värmande musik av Christof Jeppsson i det kyliga vädret.

Den 12 oktober 2018 gick en aktivist runt på Stora torg i Halmstad bärandes på ett band där det stod: ”Backa Greta”. Veckan därpå hakade fler klimataktivister på och sedan dess har det varje fredag genomförts en klimatmanifestation i Halmstad.

Denna ensamma aktivist var Suzanne Näckdal som också deltog på fredagens torgmöte med ett tal. Där lyfte hon fram att den lilla människan kan göra stor skillnad, och pekade på Greta Thunberg som ett exempel. Även Suzanne Näckdals handling för drygt ett år sedan visar att man göra skillnad i Halmstad.”

Suzanne håller tal
Kolla på Jörgen Karlssons fina bilder från hela manifestationen HÄR

Varje fredag på torget 13-15. Bilden nedan från den 1 november.

Klimatmarsch 27/9

350 människor trotsade det inledande regnet och  samlades på fredagen den 27 september på Stora Torg i Halmstad för att delta i den globala klimatmanifestationen. Arrangörer var Fridays for Future och Klimataktion Halmstad. Även folk från Laholm och Hylte kommuner deltog. Detta var den största klimatmanifestationen hittills i Halmstad.Tag del av filmen från demonstrationen https://youtu.be/u5pams64ldI 
Se också Jörgen Karlssons fina bilder https://www.facebook.com/joergenkson/media_set?set=a.10157409934363796&type=3.

FFF på Stora torg varje fredag hela sommaren 2019. Denna bild från 30/8

Klimatmarschen i Halmstad 24/5-19


 Fredagen den 24 maj-19 samlades över 100 personer för att i Greta Thunbergs anda trycka på för en radikalare klimatpolitik.  Över hela landet demonstrerade man på över 180 platser, och i Stockholm deltog 10 000.  Flera ungdomar talade, Elisa Lanaro höll inledningstal, flera andra ungdomar talade, Bengt-Göte, Ingela och Frida sjöng och ledde allsång. Demonstrationen fick stort utrymme i Hallandsposten.

Den 15 mars-19 ställde 2-300 personer upp på den Globala Climate strike for future. Många var skolungdomar som strejkade från skolan. Flera av ungdomarna tog till orda för att visa sin oro för klimatförändringen och kräva ansvarstagande av politikerna. Se Facebook HÄR och film HÄR

Remissvar från Klimataktion på Länsstyrelsens energi- och klimatplan. Länk.

28/12-19 intervju med Anne-Marie Bruno i P4 Halland. Lyssna HÄR

28/12-19 överlämnande av medborgarförslag i 11 punkter där vi menar att kommunen skall agera. Läs medborgarförslaget HÄR


Foto Karin Enemar

30/11 stor uppslutning framför Rådhuset, fin artikel i Hallandsposten HÄR.

Lyssna på Susanne Näckdal som intervjuas i SVT HÄR

People’s Climate March – för en fossilfri värld!
Halmstad lördag den 8/9 Se filmen från  demonstrationen och lyssna på talen HÄR

Ta del av enkäten till de politiska partierna i Halmstad HÄR och läs Nils Werners debattartikel maj-2018 ”Svaren från flertalet partier är nedslående” HÄR

 

 

Arkiv - föreläsningar

Föreläsningsserien på biblioteket (som pågått sedan nov-14) ändrade karaktär förra säsongen. Stadsbiblioteket har huvudansvar och samarbetet utvidgas i nätverket KLIMATET OCH VI. Samverkan med Klimataktion, Europa direkt, Hallandsposten, Naturskyddsföreningen,  Studiefrämjandet, ABF, Högskolan, Gymnasieskolorna, Länsstyrelsen Havsnätverket Laholmsbukten.
Obs tiden kl 18-19.30

 • 3/2-20 Måndag. Kan EU:s Green Deal rädda klimatet? Anders Wijkman.  Se/lyssna HÄR

Anders Wijkman, ordförande för Climate-KIC som är ett innovationsprogram för klimatsmarta lösningar, föreläser om EU:s Green deal i föreläsningsserien ”Klimatet & vi”. Anders Wijkman har en lång erfarenhet av kamp för miljö, klimat och ett hållbart samhälle inom SNF, Röda korset, FN,  EU, Romklubben mm och är bl a författare till Come on Captalism och Den stora förnekelsen.

 • 12/2-20 Onsdag. Klimat, skola och unga medborgare. Claes  Malmberg. Se lyssna HÄR

  Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, föreläser. Skolan och lärare har ett av samhällets viktigaste arbete. De ska forma unga medborgares kunskaper och värden. Fostra deltagare i ett demokratiskt samhälle. I det är klimatförändringen en av de idag mest utmanande frågor att behandla. Den är komplex och övergripande, inbegriper värdekonflikter och kunskapsrelativism. Det finns de som menar att demokratin är för långsam och andra som menar att demokrati är enda lösningen. Det finns civilisationskritiker och de som tror på teknisk innovation som enda lösning. Ska skolan vara en förändringsagent i klimatarbetet?

 • 26/2-20 Onsdag. Ska vi köra på el nu? Hur funkar det? Peter Odhner Se/lyssna HÄR

  Nästa dagligen kommer det nya laddbara bilmodeller ut på marknaden och många biltillverkare satsar stort för att nå marknadsandelar. Många forskare och tillverkare pratar också om en så kallad ketchup-effekt. Alltså ett snabbt och stort genomslag för elbilen, men vad vet vi om tillverkningen av batterierna och hur stor är egentligen klimatnyttan? – Peter Odhner, klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Skåne, föreläser i programserien: ”Klimatet & vi” och ger en översiktlig beskrivning av kunskapsläget.

 • 3/3-20 Tisdag. Plast ett material för ett uthålligt cirkulärt samhälle. Henrik Thunman. Se lyssna HÄR

  Henrik Thunman, professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och energiteknik vid Chalmers Universitet, föreläser.
  I ett framtida uthålligt cirkulärt samhälle kommer plast vara det dominerande materialet. Plast bryts inte ner och kan därför samlas in och med olika grad av energiinsatser återanvändas. De omfattande problem med nedskräpning av hav och natur som det linjära samhället medför är just de egenskaper som gör en cirkulär användning möjlig. För att nå fram till ett framtida uthålligt cirkulärt samhälle krävs en transformativ omställning av ursprunglig plastproduktion. En produktion som idag helt förlitar sig på fossil olja och gas. I detta föredrag beskrivs hur det tekniskt är möjligt att i existerande petrokemiska industrier introducera en ekonomiskt fördelaktig process som använder plast- och träavfall som råvara för att skapa en cirkulär och resurseffektiv användning av plast.

 • 11/3 Torsdag Skogsbränder i Sverige. Se/Lyssna HÄR

  Igor Drobyshev, forskare och lärare på dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp, föreläser om skogsbränder i Sverige: förr, nu och i framtiden i programserien: ”Klimatet & vi”.

 • 17/3 Tisdag. Klimatsamtal med Jenny Axelsson(c). Se/Lyssna HÄR

  Jenny Axelsson (C) berättar om Centerpartiets vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Centern göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?
  Samtalet ingår i programserien ”Klimatet & vi”.

 • OBS INSTÄLLT pga Corona. 24/3 Tisdag Framtidens transporter måste vara klimatsmarta. Christer Ljungberg.

  Att framtidens transporter måste vara klimatsmarta föreläser Christer Ljungberg, VD/CEO på Trivector, om i föreläsningsserien: klimatet & vi.
  Utvecklingen inom transportområdet går idag snabbt. Digitaliseringen ger helt nya möjligheter, men också utmaningar. Här har vi möjligheten att styra mot ett hållbart system, men då behövs kunskap och medvetenhet.

 • 1/4 Onsdag Klimatsamtal Stefan Pålsson (S) och Lovisa Aldrin (L)

Lovisa Aldrin (L) berättar om Liberalernas vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Liberalerna göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?

Stefan Pålsson (S) berättar om Socialdemokraternas vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Socialdemokraterna göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?

 • 15/4 Onsdag. Klimatsamtal med Ola Nilsson(mp) och Jonas Bergman(m).

  Jonas Bergman (M) berättar om Moderaternas vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Moderaterna göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?

  Ola Nilsson (MP) berättar om Miljöpartiets vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Miljöpartiet göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?
  Samtalet ingår i programserien ”Klimatet & vi”.

 • 21/4 Tisdag. Klimatsamtal med Daniel Nilsson Brodén V och Ella Kardemark KD

  Daniel Nilsson Brodén (V) berättar om Vänsterpartiets vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Vänsterpartiet göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?

  Ella Kardemark (KD) berättar om Kristdemokraternas vision för ett klimatneutralt Halmstads kommun 2030. Vad vill Kristdemokraterna göra fram till 2030 för att ställa om samhället till en mer långsiktigt hållbar utveckling?

 • OBS INSTÄLLT pga Corona. 29/4 Onsdag. Proteinskifte och framtidsmat.Karolina Östbring, Tobias Linné.

  Karolina Östbring, forskare på Institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet, och Tobias Linné, universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, föreläser om proteinskifte och framtidsmat i föreläsningsserien Klimatet & vi.
  Vi äter mycket kött i Sverige både internationellt sett, över EU-genomsnittet och klart mer än Livsmedelsverkets kostråd. 2017 passerade Sverige ”peak meat”, och för första gången sedan 1960-talet minskade köttkonsumtionen. De senaste åren har alltmer forskning betonat det ohållbara i dagens konsumtion av animaliskt protein, såväl för klimat, människor och djur. Men hur kan ett skifte till mer växtbaserade proteiner se ut? Vilka är egentligen framtidens proteiner och för vem? Vilka utmaningar finns i samhälleliga hinder, konsumentacceptans, nutritionsstatus och teknik?

 • OBS INSTÄLLT pga Corona. 4/5  Vad är ett avfallsbolags roll i en cirkulär ekonomi?

  Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells (svenskt återvinningsföretag), föreläser i programserien Klimatet & vi. Dagens samhälle fokuserar på att reducera klimatpåverkande utsläpp genom att byta ut dagens fossila energisystem och se över transporterna. Det räcker inte menar Pär som kommer visa hur nästan hälften av klimatpåverkande utsläpp finns i materialet. Det vill säga att vi behöver lyfta frågan om vikten av att sluta kretsloppen. Pär kommer visa på både lösningar för cirkulära näringsämnen såsom Kväve, Fosfor och Kalium där Ragn-Sells kommer spela en helt annan roll än idag. Pär kommer även visa på vad varje medborgare kan göra för att bidra till att få till cirkulära kretslopp – det börjar med dina inköp!

 

Föregående föreläsningar:

 • 5/9-19 Helena Bjarnegård – Arkitekturens miljöpåverkan  Se/Lyssna HÄR
  Torsdag 5/9 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Helena Bjarnegård, Sveriges första riksarkitekt, delar med sig av sina tankar kring arkitektur,
  stadsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Hur kan vi använda arkitekturen som verktyg i arbetet med
  stora samhällsutmaningar som klimat, segregation och folkhälsa?
 • 10/9-19 Containerodling – är det framtiden?
  Tisdag 10/9 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Hur är vi rustade för en riktig matkris och hur länge räcker egentligen vår mat om det värsta skulle
  hända? Den allmänna strutsmentalitet som under lång tid skapat den grad av självhushållning som idag
  råder i vårt land är ett stort och växande problem. Föreläsarna Anders Nilsson och Harrie Rademaekers
  grundade 2016 företaget FutuFarm AB och har sedan dess verkat för en hållbarare livsmedelsindustri
  med hjälp av ny teknologi.
 • 19/9-19 Kräver klimatomställningen att vi slutar köra bil? 
  Torsdag 19/9 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Alfred Andersson, doktorand vid K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
  kollektivtrafik), föreläser om hur massbilismen format samhället och vilka problem den orsakat? Han
  berättar också om vilka tekniska lösningar samt andra åtgärder/styrmedel som finns att tillgå för att nå
  de klimatmål vi satt upp. Alfred avslutar med sitt budskap om att biltransport måste minska och att bilen
  måste nedprioriteras till förmån för andra färdmedel samt att resor vi är vana vid att göra idag kanske
  inte blir möjliga i framtiden.
 • 24/9-19 Hållbar livsstil & giftminimerad vardag  Se/lyssna HÄR
  Tisdag 24/9 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Sara Johanson som driver bloggen SARAS EVIGA föreläser om var man hittar de skadliga kemikalierna
  i sitt hem och i sin vardag, samt vad forskning visat att dessa ämnen kan ställa till med i form av
  framtida ohälsa. Tyngdpunkten ligger på att ge konkreta tips på vad man som enskild kan göra för att
  minska ned på de skadliga kemikalierna och istället hitta giftfria alternativ som är bra både för den
  enskildes hälsa samt för vår miljö.
 • 30/9-19 Att överleva (zombie)katastrofen
  Måndag 30/9 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Att zombierna skulle ta över världen är knappast sannolikt, men de går att använda som en metafor för oväntade plötsliga katastrofer som vi, i och med ett förändrat klimat, kommer att behöva hantera. Vad är det som gör att vissa människor klarar katastrofer bättre? Hur blir vi mer resilienta och vilka egenskaper, kunskaper och förmågor är viktiga att träna upp för att kunna hantera en kris eller katastrof.
  Zombieöverlevnadsexperten och författaren Herman Geijer ger svar i sin föreläsning.
 • 19/10-19 Samsö – helt fossilfri ö 2030. Se/lyssna HÄR
  Torsdag 17/10 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Göran Sidén, som är Universitetslektor på Högskolan i Halmstad, föreläser om den lilla ön Samsö som blivit en ledstjärna för klimat- och hållbarhetsarbete i världen.
 • 19-10-19Trädkramarna – Kabarégruppen Sweet Dreams
  Lördag 19/10 14.00-15.30 Stadsbiblioteket, Klarasalen
  En föreställning om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden. Av och med Kabarégruppen Sweet Dreams. Trädkramarna är en berättelse om vad vi gör av vår stund på jorden. Det är en berättelse om människor som organiserar sig och protesterar mot miljöförstöring. För drygt 30 år sedan skedde en av de största miljöprotesterna i Sveriges historia. Den blev kallad trädkramaraktionerna. Det var en tid då miljölarmen duggade tätt och skogsdöden bredde ut sig. Samtidigt planerades mer av just det som bidrog till miljöförstöringen. Den här föreställningen är en berättelse om just detta, om trädkramaraktionerna, om vad som styr vårt samhälle, om människor som går samman och gör skillnad tillsammans. Idag trettio år senare vet vi att klimatfrågan är en ödesfråga, och att de frågor trädkramarna ställde då är lika relevanta idag. Om trettio år är det 2050. Vilken värld har vi då? Ålder: Alla från cirka 15 år och uppåt. Det går bra att ta med sig barn till föreställningen, men med vetskapen om att det inte är barn som är föreställningens målgrupp.
 • 22/10-19 Hallands nya energi- och klimatstrategi – vilka är Hallands klimatutmaningar och hur kan vi möta dem? Se/lyssna HÄR
  Tisdag 22/10 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Hösten 2019 blir Hallands nya energi- och klimatstrategi klar. Den har utarbetats av Länsstyrelsen i
  nära samverkan med flera olika aktörer i länet. Energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer kommer att presentera Hallands stora klimatutmaningar och diskutera vad vi kan göra för att möta dessa.
 • Ta vara på solen: producera din egen el. Se/lyssna HÄR
  Tisdag 5/11 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  Vi behöver mer förnybar energi och många är intresserade av att utnyttja sitt tak för att producera egen el från solceller. Ylva Jalming och Pernilla Widstam, kommunala energi- och klimatrådgivare i Halmstad och Laholm, berättar hur en solcellsanläggning fungerar och reder ut de ekonomiska förutsättningarna. Vi får också veta mer om vilka bidrag som finns och vilka regler som gäller.
 • 11/11-19 Helena von Zweigbergk – Prylar, hem och katastrofer. Se/lyssna HÄR
  Måndag 11/11 18.30–19.30 Stadsbiblioteket, Nissanscenen
  Helena von Zweigbergk talar om sin senaste bok: ”Grejen med saker”, som lyfter diskussionen om
  sakers betydelse i en tid då vi lockas att köpa saker, samtidigt som uppmaningar om att rensa och göra oss av med grejer ständigt strömmar emot oss. Författaren talar också om romanen: ”Totalskada” där en brand ödelägger huvudpersonens hem.
 • 23/11-19 EKOdagen
  Lördag 23/11 12.00–16.00 Stadsbiblioteket
  • Föreläsning av Per J Andersson om tågresande. Han talar om boken Ta tåget som tar oss med genom tågets historia, via de tidiga järnvägarna, höghastighetstågens revolution och allt däremellan.
  •  Föreläsning av Maja Rosén, initiativtagare till ”Vi som håller oss på jorden”,
   ”Flygfritt 2019” och ”Flygfritt 2020”.
  • Testa elbilar, få tips om tågresande, få tips om låd-, el-, vik- och
   elsparkcyklar. Science Safaribussen kommer vara på plats och där kan du utföra olika experiment med
   hjälp av forskare.
 • Trähusbyggande på höjden som en klimatvänlig lösning för byggbranschen. Se/lyssna HÄR
  Tisdag 26/11 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Hallandsscenen
  I föreläsningen ger John Lindgren en översikt över trähusbyggande på höjden och på vilka sätt detta är ett hållbart byggande. Vidare sker också en översikt och diskussion om hur det skett en utveckling inom byggbranschen och hur andra byggsätt med andra material också blivit mer hållbara. 
 • Alla föreläsningarna samarr. med Hallandsposten, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet, ABF Halland,
  Laholmsbuktens havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen Halland,
  Sveriges arkitekter Halland, Europa Direkt Halland, Länsförsäkringar Halland.
 • 5/2-19  Staffan Laestadius  professor emeritus KTH, senior rådgivare tankesmedjan Global Utmaning. Författare till: ”Klimatet och omställningen”.  Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • 9/2-19 Ekopoesi.  9/2 15.00-16.30 Skog och Malm möter Berg och Gren. Bibliotekspodden samtalar om ekopoesi med poeterna Aase Berg och Jonas Gren
 • 25/2-19 Björn Dahlbäck föreläser om Polarforskning och klimat. Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • 28/2-19  Johan Jansson: ”Är cirkulär ekonomi lösningen på alla hållbarhetsproblem?” Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • 4/3-19  Markku Rummukainen: ”Vi vet vad som kommer hända om vi inte agerar nu – vad kan du göra för klimatet?” Lyssna/Se HÄR
 • 12/3-19 Johanna Stål: ”På vilket sätt kan vi alla underlätta för människor att leva mer hållbart?” Se lyssna HÄR
 • 14/3-19 Kajsa Grytt: Romanen Du lever i mig är en familjeskildring som rör sig mellan två kontinenter. I Stockholm där Peter precis begravt sin pappa och i New Orleans i svallvågorna av orkanen Katrina, USA:s värsta naturkatastrof genom tiderna.
 • 19/3-19 David Jonstad: ”Vår tids stora klimatutmaningar – och inspiration för att möta dem” Se/lyssna HÄR
 • 26/3-19 Obs Söndrums bibliotek  Anders Wirdheim – ”Vilket klimat får vi? Fråga fåglarna!” Se/lyssna HÄR
 • 8/4-19 Christer Sanne: “Jobba mindre – rädda världen!” Se/lyssna HÄR
 • 25/4-19 Marie Mattsson: ”Hur kan vi fasa ut de fossila bränslena?”Se/lyssna HÄR
 • 2/5-19 Martin Hultman: ”Är vi alla klimatförnekare?” Se/lyssna HÄR
 • Den 22/8 -18 Martin Hedberg, meterolog om klimatfrågan Arr Europa direkt. Se/lyssna HÄR
 • Nr 44 10/10 Ingmar Rentzhog. We Don´t Have Time.  Se/lyssna HÄR
 • Nr 45  14/11 Maria Henriksson. Biffen, mjölken och klimatet. Se/lyssna HÄR
 • Nr 46  Film Att så ett frö av tvivel, av Stina Oscarson. Kl 18.00. 50 min.
 • Nr 36  17/1-18 ons kl 18.30 Drivkrafter för förändring. Tomas Björnsson, SNF Lund. Stadsbiblioteket. Medarr. SNF. Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • Nr 37  5/2-18 mån kl 18.30 Elbilar, Gordon Strömfelt, Gröna bilister. Stadsbiblioteket. Lyssna/se HÄR
 • Nr 38  28/2-18 ons kl 17.30 Film En obekväm uppföljare, Al Gore, 1 tim 38 min och diskussion. Klarasalen, fri entré.
 • Nr 39  6/3-18 ons kl 18.00 Halmstads beredskap för klimatförändring. Uppföljningsmöte med Jenny Axelsson och Bertil Andersson. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 40  21/3-18 ons kl 18.30 Partier.Utfrågning/diskussion S KD. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 41  11/4-18 ons kl 18.30 Partier. Utfrågning/diskussion MP M SPI. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 42  26/4-18 tors kl 18.30  Partier. Utfrågning/diskussion V, C, L Stadsbiblioteket (SD tackar nej till deltagande). Se/lyssna HÄR
 • Nr 43 19/6-18 kl 18.30-19.30. Den kände klimatforskaren Kevin Anders0n, (som inte flyger ens i tjänsten) föreläser om klimatbudgetar och kommunernas ansvar i förhållande till Parisavtalen. Kevin är gästprofessor i Uppsala och projektledare för ett forskningsprojekt om klimatbudgetar. Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • Nr 35  171108: Halmstads planering inför klimatförändringar
  Jenny Axelsson (c), ordf i samhällsbyggnadsutskottet och kommunråd, Bertil Andersson (s) vice ordf (s) och Henrik Larsson tjänsteman teknik och fritid (Länk film)
 • Nr 34  171011: Havsytan stiger  till följd av klimatförändringarna – hur kan kustsamhällena anpassas?
  Widar Narvelo, kommunekolog stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg
  Lyssna/se föreläsningen här
 • Nr 33  170906: Vad händer med väder och vatten när klimatet ändras?
  SMHI, Sandra Andersson (Länk bilder), föreläsare och Lars Johansson, havsexpert (Länk film bilder
 
 •  Nr 32  6/9-17 Lars Johansson SMHI: Framtida vattenstånd i Halmstad. Se och lyssna HÄR
 • Nr 31 10/5-17 Bengt Brülde: Klimatetik- Individens ansvar. Se och lyssna HÄR
 • Nr 30 26/4-17 Oscar Kjellberg: Sambruk – lokala omställningsalternativ i Skåne. Se och lyssna HÄR
 • Nr 29 15/3-17 Lars Andrén, Solel och solvärme – en viktig resurs i omställningen till en hållbar energiförsörjning. Se och lyssna HÄR
 • Nr 28. 15/2-17. Industriell överskottsvärme, en otappad resurs.  Viktor Andersson, halmstadsonen som doktorerat på spillvärme i industrin och odling av alger för energi och koldioxidlagring. Se/lyssna HÄR
 • Nr 27. 25/1 2017. Översvämningsrisker i Halmstad. Petra Sörman WSP. Se/lyssna HÄR
 • Nr 26. 30/11 2016. När kan Sverige nå 100% förnybar energi? Universitetslektor Göran Sidén. Se/lyssna HÄR
 • Nr 25. 26/10 2016 Klimatansvar och historiska utsläpp. Docent Göran Duus-Otterström. Se/lyssna HÄR.
 • Nr 24. 13/10 2016 Det onödiga klimathotet. Johan Ehrenberg, ETC. Om livet, klimatet och lösningen, förnybar el. Se/lyssna HÄR.
 • Nr 23.  28/9 2016. Kommunala initiativ för energieffektiva byggnader – gör de någon skillnad? Nora Smedby. Lyssna/Se HÄR
 • Nr 22. 7/9 2016 Fossilfri fordonsflotta. Thomas B Johansson. Lyssna/Se HÄR
 • Nr 21. 11/5 2016. Att gå med lätta steg på jorden.Hur man kan leva gott utan att tära på jordens knappa resurser. Anders Krasse levnadskonstnär från Mårdaklev.
  Lyssna/se HÄR
 • Nr 20. 20/4 2016 Växjö – Sveriges grönaste stad? Hur man i en kommun kan arbeta över partigränserna för fossilfrihet och hållbarhet. Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (m).
  Läs referatet HÄR  Lyssna och titta på föredraget HÄR
 • Nr 19. 30/3 2016 Mat och klimat. Christel Cederberg, bitr professor Chalmers.
  Förvärrar vi klimatkrisen genom våra matvanor? Vad är klimatsmart mat?
  Läs referatet HÄR
 • Nr 18. 9/3 2016 Globaliseringens pris. Eddie Olsson, Jordens vänner.Säljer vi ut klimat och människor för den globala handels skull? I samarbete med Halmstads Naturskyddsförening och Simlångsdalens naturvårdsförening.
  Se föredraget : HÄR
  Läs referat HÄR
 • Nr 17. 17/2 2016 Cykla för klimat och hälsa. Lars Strömgren ordförande i cykelfrämjandet.
  Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet och Svensk Cykling, styrelseledamot i European Cyklist Federation.
  Se föredraget: HÄR
  Läs referat HÄR
 • Nr 16. 27/1. Klimatkonferensen i Paris – framgång eller besvikelse? Karin Wahlgren, samordningsgruppen för KlimatsverigeHur påverkar det nya klimatavtalet våra möjligheter att förhindra en allvarlig uppvärmning av jorden? Hur jobbar vi vidare? Var står den internationella klimatrörelsen?Karin Wahlgren gav en kort bakgrund till klimatfrågan, gick igenom Klimatavtalet som beslutades i Paris, och gav även en bild av hur avtalet tagits emot i klimatrörelsen och forskarsamhället. Karin var på  plats i Paris under konferensen, och delgav oss av sina intryck på plats. Efter föredraget vidtog en livaktig frågestund. Hela föredraget finns att njuta av på Youtube. Klicka HÄR.
 • Nr 15. 16/12 Klimatpolitik och hållbar välfärd: vad kan vi lära av historien?
  Landshövding Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, f.d. miljöminister.I sitt välbesökta och mycket uppskattade föredrag betonade Lena Sommestad att förutsättningen för att lyckas skapa hållbar välfärd är social tillit och att klyftorna i samhället inte blir för stora. Miljö- och klimatpolitiken måste därför gå hand i hand med social och ekonomisk politik för hållbarhet.Lena Sommestad utgick från en av sina förebilder, den brittiske socialliberale nationalekonomen John Maynard Keynes (1883-1946). Keynes förespråkade en aktiv statlig finansiell stabiliseringspolitik för att motverka depression och arbetslöshet och skapa tillväxt.Keynes idéer var tongivande i västvärlden fram till 1980-talet, då en våg av avregleringar kom och marknadskrafterna gavs fritt spelrum. Detta har lett till ökad materiell välfärd och ekonomisk tillväxt över hela världen. Myntets baksida har efterhand visat sig i form av miljöförstöring, resursuttömning och klimatkris. I dag krävs en återgång till mer av statlig styrning och investeringar i både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.Vad gäller den nyss avslutade Pariskonferensen ville Lena Sommestad framhäva det positiva: att klimatfrågan nu satts högst upp på den internationella agendan, att man enats om ett skärpt mål att sträva efter på 1,5 grader, att nästan alla länder var med, och att diplomatin firat triumfer – till skillnad från tidigare kaosartade konferenser som hon upplevt under sin tid som miljöminister. Avtalet blir förhoppningsvis ett avstamp för aktiviteter på alla nivåer och av många aktörer. Inte minst betonades kommunernas och näringslivets viktiga roll i klimatarbetet.Hela föredraget kan du lyssna på HÄR.
 • 25/11 Energihushållning i bostäder – goda exempel. Ulf Johansson, energiansvarig HFAB Bostadssektorn spelar en mycket viktig roll i klimatarbetet. Det gäller både nyproduktion och åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. Hur bidrar vårt lokala bostadsbolag till arbetet?
  Läs referat HÄR
 • 19/11  Klimatflyktingar redan ett faktum. Shora Esmailian. Läs referat  HÄR
 • 4/11. Paris 2015 – vårt livs chans. Jonas Bane Hur förbereder sig politikerna och den globala klimatrörelsen på de viktiga klimatförhandlingarna i december i Paris? Vad hoppas man på för utgång?  Jonas Bane, talesperson för Klimataktion riks.
  Läs referat HÄR
 • 14/10 Kommunens plan för klimatanpassning.
  Henrik Oretorp, kommunalråd och Ellinor Waldemarson, kommunekolog, Halmstads kommun.
  Läs referat HÄR
 • Nr 11. 23/9. Regionalt arbetet för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Anna Modigh, planarkitekt och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Halland län (fram till 25/9).
  Läs referat HÄR
 • Nr 10. 2/9 Hur arbetar HEM för en hållbar energiförsörjning i Halmstads kommun  Lars Bernhardsen, strategichef vid Halmstads Energi och Miljö (HEM)
  Läs referat HÄR
 • 20/5-15  Vår tid är nu Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån. Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Svante höll  samma föreläsning i Hässleholm i januari. HÄR en länk till denna filmade föreläsning.
 • 29/4-15. Energi ur avfall – i ett Europaperspektiv. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån. Urban Persson, universitetsadjunkt i energiteknik vid Högskolan i Halmstad den 29 april 2015Läs referat HÄR
 •  Nr 7. 8/4-15. Stärk kolsänkorna! Siegfried Fleischer, professor vid Högskolan i Halmstad
  Läs referat HÄR
 • Nr 6. 18/3-15. Koldioxidmager fjärrvärme Sven Werner Professor i energiteknik, Högskolan Halmstad. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 5. 25/2-15. Vätgas och bränsleceller – ett mångsidigt komplement. Bengt Hirseland, marknadskonsult ny teknik. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 4. 4/2 Tång och alger på stränderna – ett problem som kan bli en resurs?
  Lars Ohlsson, Bio Marin Gruppen Halmstad AB
  Läs referat HÄR
 • Nr 3. 14/1 Klimatförändringarnas hälsoeffekter på arbetsmiljön.
  Tord Kjellström, Professor, Health and Environment International Trust, Mapua, Nya Zeeland. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 2. 3/12-14: Vindkraft i mot- eller medvind.
Göran Sidén
Göran Sidén

Göran Sidén, universitetslärare i förnybar energi och känd vindkraftsexpert och debattör, pratade vindkraft i Halmstad i onsdags 3/12.
Läs referat HÄR

 • Nr 1. 12/11-14 Går det att skapa plusenergihus med solenergi? Lars Andrén.Det senaste inom solenergitekniken med Lars Andrén, Författare, föredragshållare, ordförande i branschorganisationen Svensk SolenergiFörsta föreläsningen i vår föreläsningsserie om energi och klimat gick av stapeln onsdagen d 13/11. Lars Andrén höll en inspirerande föreläsning på biblioteket om solenergi för ett trettital intresserade. I Lars Andréns föredrag blandas viktig och seriös kunskap om solenergi och kloka tankar om förnybar energi med en hel del eftertanke vad gäller vår energianvändning. Allt detta med sprudlande glad energi som ser till att insikterna trivs och fastnar i lyssnarnas medvetanden. Vi fick lära oss att solenergi har en stor potential. Utvecklingen av solceller har skett snabbt på sista tiden och Lars Lars Andrenkunde slå fast att nu äntligen har de förnybara energikällorna kommit så långt ner i pris att det inte finns några logiska motiv för att fortsätta med fossilenergi längre. Lars påtalade också att med allt fokus som blivit på solel har solvärme kommit lite i bakvatten, tyvärr, eftersom  verkningsgraden är betydligt högre om man skall göra värme. Ofta kan en takyta användas till både och för bästa utbyte.  Besök Lars Andréns hemsida www.drivkraft.nu/Solceller SkedalaLars Andrén berömde Halmstads kommun för stora satsningar nyligen. En av Sveriges största solcellsparker växer fram på gamla Skedala deponi. Energin som skall produceras ger cirka 500 megawattimmar, vilket räcker till till 25 eluppvärmda villor eller till 240 elbilar som kör 1500 mil om året. Mycket Bra. Solenergi är miljövänligt.

Arkiv - Skrivelser

Remissvar på länsstyrelsens energi- och miljöplan 2019. Läs HÄR, och bilaga om nordisk elmix HÄR

Medborgarförslag lämnat till kommunstyrelsen hösten 2018. Läs HÄR

Läs klimataktions skrivelse om kommunens klimatplan 171027 HÄR
och kommunens svar HÄR

Läs Klimataktions synpunkter 2016-04-21 och förslag för kommunens budget HÄR

Läs Klimataktions skrivelse 2016-03-09 till Halmstads KS om att ansluta kommunen till fossilfritt Sverige och klimatkommunerna HÄR

Läs Klimataktions synpunkter 2015-10-28 inför kommunens kommande klimatanpassningsplan HÄR

Läs klimataktions brev 2015 till Hallands riksdagsmän om klimatpolitiken  HÄR

Läs KLIMATAKTKIONS REMISSVAR på Halmstads kommuns Handlingsprogram för hållbar energi 2015-2020.

Klimataktion har också lämnat in ett yttrande över detaljplan Södra infarten 2015-11-24. Läs HÄR

Arkiv Insändare, debattartiklar

Nils Werner debattartikel om biobränsle HÄR

Nils Werners insändare om biobränslen HÄR

14/10 Gun Jönssons insändare om plastpåseskatten. Läs HÄR

Marie Ekholms insändare 20-09-28 i HP om kritik mot Alliansens debattartikel om klimatplan. Läs HÄR

Gun Jönssons och Bitte Lydéns insändare ”Det är nu vi måste agera” riktad till kommunpolitikerna. Läs HÄR

Läs Bengt Svalanders insändare om Klimatfond i Helsingborgs kommun HÄR

Läs insändare av Göran Sidén m fl om ökande utsläpp och kritik mot Halmstads flygsplats  HÄR i HP

Läs Bertil Nilssons insändare om en mardröm 16-12-24 HÄR i HP och HÄR i miljömagasinet

Läs Marie Ekholms insändare om flygskatt 16-12-21 HÄR

 Läs insändare i HP från Bruno Toftgård om Södra infarten HÄR

Läs Nils Werners insändare mot Vattenfalls försäljning HÄR

Läs om protester mot Vattenfalls försäljning på Framtidsfesten HÄR

 Läs Anne-Marie Brunos insändare i HP 16-06-11 HÄR

Läs Bengt Svalanders insändare i HP 16-05-27 om Vattenfall HÄR

Läs Klimataktions/Nils Werners debattartikel 16-05-23 om Brunkolet HÄR

Läs Klimataktions utspel om Halmstads flygplats i Hallandsposten 16-03-20  (Finns ej) HÄR

Läs Bruno Toftgårds inlägg i bostadsdebatten: För dålig fart i bostadsbyggandet HÄR

Läs Nils Werners insändare 16-03-04 om Trafikverkets undangömda klimatrapport HÄR

Läs Mats Lundqvists debattinlägg i Hallandsposten 2016-01-3
0m att Bengt Eliasson hade fel om kärnkraften och svensk elförsörjning HÄR

Läs Klimataktions debattinlägg Hallandsposten 2016-01-28
Klimataktion Halmstad är inte nöjt med kommunrådet Henrik Oretorps engagemang för klimatet”(Finns ej): HÄR

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2016-01-15
Därför behövs flygskatt (Finns ej) HÄR

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2016-01-09
Ledaren har fel om Grön vision (Finns ej) HÄR 

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2015-12-28
Halmstads politiker hycklar om sin omsorg om klimatet, flygtrafiken på Halmstad ökar, (Finns ej ) HÄR  

Läs vårt debattinlägg i Hallandsposten 2015-06-10: http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4056116-ar-vi-redo-for-fortsatt-hojda-vattennivaer- (Finns ej)

Hallandsposten: Kommunen blundar för klimathotet i sina storsatsningar, menar Klimataktion Halmstad. Läs artikeln HÄR. (Finns ej)

 

Bruno Toftgård minnesord

Det är med stor sorg vi måste meddela att vår klimat- och miljökämpe Bruno Toftgård lämnade oss i slutet av 2016 efter en kort tids sjukdom. Bruno har varit en mycket betydelsefull aktivist i Halmstad sedan 70-talet, i dåvarande miljögruppen, i bildandet av miljöpartiet, i fullmäktige, i cykelfrämjandet, i botaniska föreningen, i klimataktion, som debattör och insändarskribent, sekreterare, ordförande, kassör, organisatör mm. Det går knappast att överskatta Brunos insatser för en bättre framtid. Klok, erfaren, lågmäld, sympatisk. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, inte minst i Klimataktion, där han varit en hängiven medlem och ledamot. Våra tankar går till hustru Barbro, barn och barnbarn. Tack för allt Bruno.

bruno Läs Nils Erikssons minnesord över Bruno HÄR