Kalmar

Välkommen till Klimataktion Kalmar län!

Klimataktion Kalmar ordnar föreläsningar, arrangerar studiecirklar, skriver debattartiklar och deltar i aktioner som klimatmanifestationer på fredagarna. Klimataktion ordnar även debatter om klimatpolitik med lokala politiker. För att se vilka evenemang som planeras, vänligen håll koll på evenemangssidan, eller ännu bättre – på Facebook. Vi har ett antal arbetsgrupper som jobbar med olika teman. Hör av dig till kalmar(at)klimataktion.se för mer information eller om du tycker det saknas någon grupp.

Hållbart jord- och skogsbruk
Debattgruppen
Viable cities

Just nu pågår projektet ”Vi ställer om” där vi erbjuder en serie workshopsn under våren 2023:

5/4 Daniel Skog om hållbart semestrandet närmare bestämt vandringar i Södra Sverige. https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/vi-staller-om-daniel-skog-om-att-uppleva-sverige-hallbart-601675/

24/4 Sashiko – workshop i japansk lagningsteknik med Lotta Zetterman-Englund

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/vi-staller-om-lotta-zetterman-englund-och-lagningstekniken-sashiko-601496/

8/5 Helena Tinnert om företagens omställning

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/vi-staller-om-helena-tinnert-och-foretagens-omstallning-601497/

24/5 Mårten Falk, akustisk gitarr och personlig omställning på Krusenstiernas Gård

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/vi-staller-om-marten-falk-och-omstallningsresan-601498/

Vi finns även på Facebook.
Bli medlem i Klimataktion Kalmar

Välkommen att engagera dig i vår verksamhet!

Fredagar vid Kvasten i Kalmar

Vi samlas varje fredag mellan klockan ca 16.00-17.00 tillsammans med Fridays for Future, Folk och Frö framför Kvasten (Storgatan/Kaggensgatan) och klimatmanifesterar. Alla är välkomna!

FFF i Kalmar 2023-01-27
FFF i Kalmar sommaren 2021

Fredagar i Oskarshamn

Fredagsmanifestationer pågår även i Oskarshamn.

Västervik har länge haft fredagsmanifestationer men är vilande i corona-tider.

Föreningens syfte

Var med och skapa en folkrörelse för klimatet här i vår region. Kalmar klimataktion (KAK) är en ideell förening för dig som vill ha kontakt med andra som också är engagerade i klimatfrågan, har idéer om påverkansarbete på andra föreningar eller organisationer, eller bara vill bli medlem för att stötta vårt arbete. 

Sverige anses globalt sett ha en ambitiös klimatpolitik, men minskningstakten av växthusgasutsläpp behöver mer än fördubblas för att vara i paritet med Parisavtalet. Vi kan fortfarande vända utvecklingen, men vi har bråttom nu. Och det är mycket som måste göras.

Klimataktion Kalmars ändamål är att bedriva opinion och folkbildning för en klimatpolitik i linje med riksorganisationens plattform och verksamhetsplan. Föreningen ska även verka för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad inbindning av kol i skog och mark. Detta arbete ska bedrivas på kommunal och regional och nivå. Vi vill att Kalmar och Kalmar län ska ta klimatkrisen på allvar och behandla den som en kris. 

Smakprov på vad vi jobbat med under 2022

 • Manifestation demonstrationståg den 25 mars. Flera talare på Larmtorgets scen.
 • Workshop om hållbar stad med forskare från Lund den 7 april (ca 15 deltagare).
 • Deltagit på ungdomsfestival (Fullt Ös) den 30 april vid simhallen och informerat om Klimataktion och klimatet.
 • Informerat muntligt och delat ut informationsblad i foajen vid linneuniversitetets panelsamtal mellan politiker och forskare den 10 maj
 • Två föreläsningar med Jennifer Hinton (17 och 18 maj) i Tic-huset respektive hos Marianne Martinsson. Workshop: Tillväxt utan gränser eller en hållbar ekonomi (i samarbete med Sensus).
 • Klimatknytis på Jordgubbens koloni under sommaren.
 • Räddningen med Johan Ehrenberg på glasverandan (med Folk och Frö och SNF) ca 200 deltagare.

Vad vi jobbat med under 2021 

P.g.a. Coronakrisen arbetade vi inte med några stora evenemang och möten men trots restriktionerna höll vi i en lokal (digital) kurs för klimatinspiratörer.

Ett par av våra medlemmar gick vidare för att utbilda andra klimatinspiratörer och även bli ideella klimatcoacher. 

Några exempel på vad vi gjort 2021: 

 • Vi har varit delaktiga i flera debattartiklar om skog och skogsbruk där vi förespråkat hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk för att gynna biologisk mångfald och kolinlagring.
 • Vi har varit delaktiga i flera kritiska debattartiklar om den nya flyglinjen till Frankfurt från Kalmar flygplats.
 • Vi har varit delaktiga i skrivelsen till flera myndigheter med krav på skydd av Gallsjöns urskog som ligger i Vimmerby kommun.
 • Vi har yttrat oss över förslaget till Kalmars nya översiktsplan.
 • Vi har bjudit in till Klimatkväll på Tribergs café i Kalmar där medverkande som bl.a. Ivar Karlsson från Centralens resebyrå och Martin Gren, professor vid Linnéuniversitetet.
Låst artikel på Barometern https://www.barometern.se/debatt/lat-sakfragan-sta-i-centrum-58ea81e5/

Kontakta oss på kalmar (at) klimataktion.se eller Sofiafogelstrom68 (at) gmail.com.

Klimataktion Kalmar läns styrelse 2021

 • Sofia Ekelund Fogelström, ordförande
 • Lars Engström, kassör
 • Fredrik Sernheim
 • Gunnar Westling
 • Anna Engström
 • Göran Nordström
 • Elisabeth Zöttl (suppleant)

Valberedning för 2021: Aina Hagberg (sammankallande), Martin Arvidsson

Revisorer: Anne Dettmer, Carl Gustav Olofsson, suppleant

Organisationsnummer 802534-1564

Föreningens swishnummer är 123 518 17 30.

Besök i Gallsjöns urskog, Vimmerby kommun Foto: Lars Engström
Klimatmarschen som gjordes i Kalmar den 27 september 2019.