Starta lokalorganisation

En grupp klimataktivister som är medlemmar i Klimataktion kan bilda en lokalorganisation i form av ett lokalt nätverk och börja arrangera saker. Gruppen utser en kontaktperson gentemot riksstyrelsen och får en egen sida på föreningens hemsida klimataktion.se samt tillgång till foldrar, knappar o dyl. Riksföreningen bistår också med tips på aktiviteter och kontakter. Hör av er till info@klimatakton.se. Ni kan också se på hemsidan vad t ex Klimataktion Halmstad gör.

Istället för ett nätverk kan gruppen välja att göra lokalorganisationen till ideell förening. 

Ideell förening, varför då?

En lokalorganisation kan anordna aktioner, bjuda in till läsecirklar, ordna föredrag, workshops och utbildningar mm. Men mycket av det man företar sig kostar pengar – lokalhyra, arvode till föreläsare, polistillstånd, annonsering. Som ideell-lokalorganisations-förening får man startbidrag 3000 kr från Klimataktion riks, därefter ett årligt grundbidrag och möjlighet att söka summor för särskilda ändamål. Som ideell förening kan man även söka pengar från sin kommun. 

En annan fördel är också att en förening brukar bli mer stabil över tid jämfört med ett nätverk.

Man behöver vara minst 3 personer för att starta en förening.

1. Fixa stadgar – lätt! I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas. Allra enklast är att planka KA Uppsalas stadgar. Ändra i dem om ni vill.

2. Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas (tar en timme).
På mötet ska följande beslutas och godkännas:

Föreningen har bildats. Stadgarna har antagits.
En styrelse har valts, och vilka som ingår i styrelsen. Kassör och firmatecknare bör utses, deras personnummer bör skrivas ut i protokollet. En revisor måste också utses (kan vara en föreningsmedlem eller vilken privatperson som helst, som inte ingår i styrelsen).

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

3. Ansök om ett organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto eller ansöka om bidrag.

Här ansöker ni om organisationsnummer hos Skatteverket. 

Till Skatteverket.se

Det står på blanketten vart ansökan ska skickas. Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda dessa dokument:

  • protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades
  • föreningens stadgar.

4. Skaffa bankkonto

KLART! Nu är det bara att köra

Om man vill göra det riktigt enkelt kan man ha formellt möte en gång per år: ett årsmöte där kassören redovisar ekonomin, revisorn berättar om redovisningen är godkänd och ev nya styrelsemedlemmar väljs in. Man kan då också lägga upp planer för året som kommer. Direkt efter årsmötet kan den valda styrelsen ha det ”konstituerande” mötet där de väljer vem som ska vara kassör och firmatecknare (OBS personnummer ska skrivas ut). Protokoll från dessa korta möten är viktiga att kunna visa upp om t ex banken kräver det.

Under året kan man sedan ha hur många eller få informella möten man vill, där förslag på aktiviteter kan diskuteras. Det är praktiskt om någon gör minnesanteckningar.

Vad kan lokalorganisationen göra?

En sak som en lokalorganisation kan göra är att lägga medborgarförslag, vi bifogar ett exempel från Umeå här. 

I Klimataktion Stockholm finns en temagrupp som tillsammans tagit fram en mall för medborgarförslag som man kan använda sig av för att ställa krav på sin kommun eller stadsdel. Det går även att redigera i den så att var och en kan skriva under på något som står för ens egna visioner/åsikter. 

Klädbytardag, vegetarisk matlagningsworkshop, aktioner på stan, sjunga för klimatet….det är viktigt att man också har kul tillsammans, annars går det inte!

Några tips:

  • Det är bra att prata ihop sig ordentligt innan man gör något större utåtriktat. 
  • Bra om man sätter igång med något lagom stort som kan lyckas. 
  • Bra att man försöker kontakta andra lokala grupper och samarbeta.
  • Varning för fälla: att någon börjar göra alldeles för mycket och blir besviken på de övriga.