Klimataktion Stockholms Klimatbibliotek

Välkommen till Klimatbiblioteket

Som medlem i Klimataktion Stockholm har du möjlighet att gratis låna böcker i vårt Klimatbibliotek.

Vi har en fin samling böcker som medlemmar har donerat till Klimatbiblioteket, med kunskapsböcker, barnböcker, romaner, debattböcker, osv.

För att se en lista på aktuella titlar, klicka här, eller på bilden nedanför.

Böckerna finns att hämta på Rosenlundsgatan 52, ca 150 meter från Södra stations pendeltågsstation och 4:ans busshållplats.

För att låna böcker, kontakta oss på klimatbiblioteket (at) gmail.com.

Låneregler

  • Det är gratis att låna om man är medlem i Klimataktion Stockholm.
  • Man får låna max 1 bok per gång.
  • Lånetiden är 4 veckor.
  • Om man vill förlänga lånet så går det bra om ingen annan har reserverat boken. Lånetiden är då 2 veckor.
  • Det är gratis att låna men om en lånad bok förloras eller blir skadad blir låntagaren ersättningsskyldig. Ersättningskostnaden varierar per bok och framgår när man lånar boken.