Klimatenkät till Uppsalas kommunpolitiker

Vill du använda din röst för en bättre klimatpolitik? Klimataktion Uppsala guidar dig rätt i valet och kvalet!

Ilona
Uppsalas bästa klimatpolitiker? Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau, en av sju som fick maxpoäng i enkäten.

Inför valet 2014 har Klimataktion Uppsala har genomfört en enkät riktad till samtliga kandidater till Uppsalas kommunfullmäktige. Enkäten innehöll frågor om vad de enskilda kandidaterna anser om klimatfrågan och vad de vill genomföra i Uppsala, svarsalternativen var poängsatta där svar som speglar bättre intentioner i klimatfrågan gav högre poäng . 100 kandidater har svarat på enkäten.

Utifrån resultatet kan man se att det finns stor skillnad mellan de olika partiernas klimatambitioner. Även i de partier med klenast klimatpolitik finns enskilda kandidater med något bättre klimatmedvetenhet. Vill man inte byta parti kan man därför kryssa för dessa kandidater för att på så sätt påverka partiets inriktning.

 

svarsprocent
Svarsprocent per parti

 

Miljöpartiet är det mest klimatvänliga partiet i Uppsala tätt följt av V, S och F!. Centerpartiet och Folkpartiet är i genomsnitt avsevärt sämre, men är ändå tydligt klimatbättre än Kristdemokraterna och Moderaterna.

 

Poängsnitt per parti klimatenkät
Genomsnittspoäng per parti

 

Bland de röd-grön-rosa finns det gott om bra klimatkandidater att kryssa in. Vill man som klimatvän rösta borgligt gäller det att vara noga med var man sätter sitt kryss. Klimataktion Uppsala listar de bästa klimatkandidaterna nedan.

Miljöpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Feministiskt initiativ
Fredrik Leijerstam (31) Ilona Szatmari Waldau (31) Ulrik Wärnsberg (31) Klara Runesson (29)
Anna Samuelsson (31) Sverker Åslund (30) Staffan Yngve (31) Jenny Kangas (29)
Frida Johnsson (31) Lennart Larsson (30) Klas-Herman Lundgren (31) Sadaf Nasiripour (26)
Mari Rosenkvist (30) Ingela Ekrelius (30) Peter Gustavsson (30)  
Bengt Fladvad (30) Hanna Victoria Mörck (30) Sanna Eliasson (30)  
Per Eric Rosén (30) Liza Boëthius (30) Elnaz Alizadeh (30)  
Anders Mankler (30) Herman Ferner (30) Elin Carlsson (30)  
Susanne Engström (30) Tobias Smedberg (30)    
Henrik Axelsson (30)    
Miriam Hollmer (30)    
Tarja Onegård (30)      
Mohammed Tahir (30)      
Trond Svendsen (30)      
Jonas Andersson (30)      
Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Moderaterna
Maria Bylund (26) Lillemor Funered (26) Stojka Lakic (24) Therez Olsson (16)
Oscar Åström (24) Owe Andersson (25) Benny Lindholm (22) Nils Fall (16)
Daniel Solling (24)      

 

 

Mer info om metoden och varför vissa partier ej är med finns i Bilaga 1

Mer info om enkäten och poängsättningen finns i Bilaga 2

Samtliga sammanställda resultat för varje kandidat finns i Bilaga 3

Vill du ha mer information eller få ut hela materialet med vad varje person svarat på varje enskild fråga är du välkommen att kontakta uppsala(at)klimataktion.se