Uppsala Arbetsgrupper

Uppsala Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:

 • Studiecirkel
  En informell studiecirkel där deltagarna berättar för de andra om någon klimatrelaterad nyhet som man har läst in sig på under veckan. Syftet är att man ska kunna hänga med i debatten och få fördjupad kunskap utan att själv läsa *allt* som skrivs hela tiden. Det kan vara vetenskap, politik eller andra klimatrelaterade nyheter. Kontakt: anton.ragnarsson(at)klimataktion.se
 • Livsmedel
  I Uppsala finns stor forskningsexpertis när det gäller klimat och mat, framförallt via SLU. Utifrån detta kan man driva frågan om att få Livsmedelsverket att klimatanpassa sina kostråd. Man skulle också kunna driva frågan om att ha mer vegetarisk/klimatvettig mat i offentliga måltidsverksamheter.
 • Föreläsningsserie
  Gruppen ordnar föreläsningar på teman som knyter an till andra gruppers verksamhet, eller på fristående teman. Gruppen försöker komma ut på skolor och arbetsplatser och prata klimat. En tanke är lunchföreläsningar. Kontakt: Mikael.malmaeus(at)klimataktion.se
 • Beyond Carbon
  Vi har fått förfrågan från Naturskyddsföreningen om att vidareutveckla projektet Uppsala Beyond Carbon som drivits av Per Hultén. Vi har i Klimataktion jobbat med en Omställningsplan för Uppsala, och nu skulle man kunna gå vidare med att göra något gemensamt. Kontakt: Kristina.nystrom(at)klimataktion.se

Har du frågor hör av dig till: uppsala (snabel-a) klimataktion.se

Du kan också gå med i vår e-postlista. Då kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer och kan vara med och diskutera. Hör av dig så lägger vi till dig i gruppen.