Uppsala

Välkommen till Klimataktion Uppsala!

Klimataktion Uppsala ordnar föreläsningar, arrangerar studiecirklar, deltar i aktioner som Klimatstrejk Fredag, medverkar i Uppsala Klimatprotokoll och ordnar debatter med lokala politiker.

Vi har för närvarande fyra arbetsgrupper som jobbar med olika teman. Hör av dig till respektive kontaktperson för mer information eller om du är intresserad av att gå med:
Trafikgruppen Inga-Lill Ek
Materialgruppen Astrid Arvidson
Konsumtionsgruppen Marianne Olof-Ors
Kommunstudiegruppen Martina Eriksson

Besök vår Facebook-sida för Klimataktion Uppsala, där hittar du även en grupp som är öppen för allmän diskussion.
Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Anmäl dig till våra nyhetsbrev här
Vill du veta mer om Klimataktion Uppsala kontakta Jan Hagerlid eller Lena Vinterbäck.

Välkommen att engagera dig i vår verksamhet!

Aktuellt

Klimatval Uppsala 2022
Klimatval Uppsala 2022, ett samarbete mellan Uppsalas miljö- och klimatföreningar har kommit igång. Syftet med samarbetet är att sätta fokus på klimatet under valåret 2022 – både hos de politiska partierna och bland väljarna. Vi är totalt 6 st föreningar som träffas och jobbar tillsammans för klimatet inför valet. Vill du veta mer eller ge tips på hur vi får klimatet högt upp på agendan kontakta lena.vinterback@outlook.com eller astrid.arvidsson@gmail.com.

Otillräcklig handlingsplan för mobilitet och trafik
Klimataktions trafikgrupp har lämnat ett yttrande angående Uppsala kommuns handlingsplan för mobilitet och trafik. Handlingsplanen ska konkretisera mobilitets- och trafikmålen och föreslå åtgärder för att de långsiktiga målen ska uppnås. Beslut om handlingsplanen kommer att tas preliminärt under hösten 2021 och planen kommer att gälla fram till 2030. För att minska utsläpp från trafiken och för att nå Uppsalas klimatmål efterfrågade Klimataktion Uppsalas trafikgrupp skarpare åtgärder än vad som presenterades i planen. Läs även trafikgruppens insändare publicerad i UNT den 9 maj 2021 på samma tema.

Klimataktions Klimatinspiratörskurs – föranmäl dig till höstens kurs
Vårens Klimatinspiratörskurs blev snabbt fulltecknad. Vi hoppas kunna starta en kurs även i höst och det går bra att redan nu föranmäla sig genom uppsala@klimataktion.se.
Med den här utbildningen får du en grund för att prata om klimatkrisen och bli en inspiratör för omställning. Vill du prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken? Vill du inspirera andra att engagera sig för en hållbar omställning i det lilla och i det stora? Du behöver inte vara expert för att visa vägen, det viktigaste är ditt engagemang. Kursmaterialet och arbetssättet kan användas i träffar med goda vänner eller tjocka släkten, i ett föredrag på ortens bibliotek, på arbetsplatsen, eller i en studiecirkel. Kursen innehåller 3 delar: Grunderna i klimatvetenskap och klimatpolitik (de två första träffarna), klimatpsykologi och pedagogik (tredje träffen) och vad vi kan göra som individer och tillsammans (fjärde träffen).

Se våra senaste inspelade föreläsningar
Marie Pellas och Per Östborn, ordförande respektive projektledare vid Gröna Bilister talade på temat hållbar mobilitet, hållbara bilar och bränslen samt om andra färdmedel än bil. Till föreläsningen

Susanne Sweet föreläste den 24 mars 2021 om kläders klimatpåverkan. Susanne Sweet är docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt forskningschef på Center for Sustainability Research (CSR). Till föreläsningen

Mikael Malmaeus, miljöforskare och ekonom, talade den 24 februari 2021 på temat ekonomisk utveckling inom planetens gränser; om tillväxt, dess samband med koldioxidutsläpp och vad som händer om tillväxten uteblir. Till föreläsningen

Klimatstrejk Uppsala
Klimatstrejk Uppsala har anpassat strejkformat efter pandemirestriktionerna: Lägg gärna upp bilder från hemmademonstrationerna i sociala medier med hashtaggarna #klimatstrejkuppsala och #ClimateStrikeOnline. Det går även bra att skicka bilder till klimatstrejkuppsala@gmail.com eller via ett via ett meddelande till deras Facebooksida Klimatstrejk Uppsalas Facebook så läggs bilderna upp på hemsidan och Facebook.

Våra arbetsgrupper

Konsumtionsgruppen
Konsumtionsgruppen uppmanar oss att ställa om till en hållbar klädkonsumtion i insändaren UNT 24 april 2021. Konsumtionsgruppen har tagit fram ett informationsblad om kläders klimatpåverkan och med klimatsmarta klädtips.
Läs konsumtionsgruppens insändare där vi alla uppmanas att bryta vår överkonsumtion och istället agera mer klimatvänligt: Insändare UNT 26 nov 2020.

Kommunstudiegruppen
Kommunstudiegruppens djupdykning i hur Uppsala kommun sköter klimatkrisen resulterade i en debattartikel publicerad i UNT under klimatveckan (26 mars 2021). Artikeln efterfrågar en tydlig strategi samt konkreta åtgärder för hur vi ska klara kommunens utsläppsmål.

Materialgruppen
Se materialgruppens framtagna broschyr presenteras Klimataktion Uppsala. Broschyren ger även en kort bakgrund om pågående klimatkris och vad man kan göra för att påverka situationen.

Trafikgruppen
Trafikgruppen ger goda råd till bl a arbetsgivare och hur vi alla kan bli mer klimatsmarta och samtidigt öka trivseln i staden i insändaren UNT 8 juni 2021. Läs trafikgruppens insändare om att kollektivtrafik måste bli säkrare och biltrafiken behöver begränsas Insändare UNT den 8 mars 2021 och Insändare UNT den 14 mars 2021
Trafikgruppen uppmanar till fossilfri reklam i insändaren i UNT den 21 februari 2021 och använde sig av en egen trafikstudie i insändaren i UNT den 15 oktober 2020 då kommunens bristande information om klimatläget lyftes fram.
Se gruppens debattartikel Klimatambitioner som måste intensifieras publicerad i UNT den 9 augusti 2020 HÄR.
Trafikgruppens replik på debattinlägget om att rusta Arlanda, publicerades i UNT den 27 maj 2020 Replik Arlanda

Föreläsningar hösten 2021

Torsdag 23 september 18:00
Hur ska Uppsala nå sina årliga klimatmål?
Från 2021 ska utsläppen minska med 10-14 % per år. Hur ska detta gå till? Kommunalråden Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Mohamad Hassan (L) frågas ut av Lars Rydén, professor emeritus, Centrum för hållbar utveckling, Josefin Wangel, docent i landskapsarkitektur vid SLU och Staffan Lindberg, artist och koldioxidbantare.

Onsdag den 20 oktober 18:00
Vägen framåt efter COP26
I november hålls FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Det finns enorma förväntningar på att världens länder nu ska ta nödvändiga klimatbeslut. Diskussion mellan Lorenz Tovatt, Riksdagsman och Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson, David Kihlberg, Klimatchef på Naturskyddsföreningen och Deniz Butros, strateg på Hagainitiativet.

Onsdag 24 november 18:00
En strimma av hopp
Staffan Laestadius, professor emeritus KTH, talar utifrån sin nya bok ”En strimma av hopp”. Han ger en helhetsbild av omställningen till ett postfossilt samhälle. Hur skapas en offensiv politik och mobilisering inför den uppgift vi inte kan undandra oss?

Vi återkommer med lokal och/eller möteslänk till höstens föreläsningar.
Arrangörer: Klimataktion Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF

Länkar till inspelade föreläsningar samt presentationsmaterial

Vi har samlat inspelade föreläsningar på Google drive
Vi har samlat presentationer från våra föreläsningar på Google drive

Urval av föreläsningar inspelade av Katten & Björnen

Föreläsningar 2020
Föreläsningen om hur SLU kan bli klimatneutralt med Johanna Sennmark, miljöchef på SLU, och efterföljande samtal med SLU forskaren Karin Gerhardt och Klimatstudenterna https://vimeo.com/415112822

Föreläsningar 2019
Staffan Laestadius Klimatet och omställningen, januari 2019 https://vimeo.com/315137939
Cykelföreläsning mars 2019 Torbjörn Albert, https://vimeo.com/327754782
Malmström på cykelföreläsning:
Del 1 https://vimeo.com/328715843
Del 2 https://vimeo.com/328716067
Del 3 https://vimeo.com/328716270
Del 4 https://vimeo.com/328716422
Anna Denell, Vasakronan, om fastigheter, byggande och klimat, november 2019 https://vimeo.com/373860692

Föreläsningar 2018
Kevin Anderson och Karin Kali Andersson samtal, mars 2018 https://vimeo.com/259927800
Klimatdebatt med alla partier inför valet, april 2018:
Del 1 https://vimeo.com/270853233
Del 2 https://vimeo.com/271069524
Del 3 https://vimeo.com/271232852
Del 4 https://vimeo.com/271232780
Ivar Karlson om tågresor i Europa, november 2018 https://vimeo.com/303886838
Frågor och svar, https://vimeo.com/303887012

Föreläsningar 2017
Bo Normark om batteriteknik november 2017 https://vimeo.com/243543497
Hålllbar stad – går det? Josefin Wangel, dec 2017 https://vimeo.com/246349035


Bli medlem

Vill du bli medlem i Klimataktion Uppsala behöver du anmäla dig till riksorganisationen Klimataktion. Gör din anmälan här: Bli medlem! – Klimataktion

Medlemsmöten 2021

En agenda skickas ut inför varje medlemsmöte. Vill du ansluta till den mailgruppen, hör av dig till jan.hagerlid@gmail.com

Onsdag 20 januari
Onsdag 17 februari – Årsmöte
Onsdag 17 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 19 maj
Onsdag 16 juni

Onsdag 8 september
Onsdag 6 oktober
Onsdag 10 november
Onsdag 15 december

För mer information se vårt senaste nyhetsbrev länkat under flik nedan

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!


Stadgar, protokoll och nyhetsbrev