Uppsala

Välkommen till Klimataktion Uppsala!

Klimataktion Uppsala ordnar föreläsningar, arrangerar studiecirklar, deltar i aktioner som Klimatstrejk Fredag, medverkar i Uppsala Klimatprotokoll och ordnar debatter med lokala politiker.
Vi har för närvarande tre arbetsgrupper som jobbar med olika teman. Hör av dig till respektive kontaktperson för mer information eller om du är intresserad av att gå med:
Trafikgruppen Inga-Lill Ek
Materialgruppen Astrid Arvidson
Mediagruppen Jan Hagerlid
Vill du veta mer om Klimataktion Uppsala kontakta Jan Hagerlid eller Mikael Malmaeus.
Välkommen att engagera dig i vår verksamhet!

Besök vår Facebook-sida för Klimataktion Uppsala, där hittar du även en grupp som är öppen för allmän diskussion.

Aktuellt

Yttrandesvar sydöstra stadsdelarna
Se Klimataktion Uppsala yttrandesvar angående Uppsala kommuns plan för de sydöstra stadsdelarna här

Trafikgruppen
Klimataktion Uppsala trafikgrupp har reagerat på en debattartikel om att rusta Arlanda efter coronakrisen. Se trafikgruppens replik som publicerades i UNT den 27 maj Replik Arlanda
Se även trafikgruppens tidigare insändare i UNT under våren då klimatmål för privatbilism i Uppsala kommun efterfrågades Insändare Klimatmål trafik samt replik på kommunens svar på samma tema Replik klimatmål trafik

Studiecirklar i höst
Planering av höstens bokcirklar pågår. Mer information kommer

Se föreläsningen om hur ett universitet kan bli klimatneutralt
Föreläsningen om hur SLU kan bli klimatneutralt med Johanna Sennmark, miljöchef på SLU, och efterföljande samtal med SLU forskaren Karin Gerhardt och Klimatstudenterna har spelats in med hjälp av Katten & Björnen https://vimeo.com/415112822
Bilderna från Johannas presentation finns här
Under ett tidsfönster fanns möjligheten att skicka in frågor på SLUs klimatarbete. Se frågorna och Johannas svar här

Klimatstrejk Uppsala
Kom till Klimatstrejk Uppsala. Samling på Forumtorget varje fredag kl. 15.00-17:00.
Ta gärna del av aktuella aktiviteter på Klimatstrejk Uppsalas nya hemsida https://klimatstrejkuppsala.se/
Skicka mejl till klimatstrejkuppsala@gmail.com och be om att få löpande information.
Se video från klimatmanifestation den 27 september: ”Klimatstrejk Fridays For Future Uppsala” – Katten & Björnen AB

Skogen och klimatet
Den 26 februari arrangerade vi en föreläsningskväll på temat Hur kan skogen rädda klimatet?
Talare var David van der Spoel (professor i biologi, Uppsala universitet) och Rolf Björheden (professor Skogforsk). Davids och Rolfs presentationer finns här
Material från våra övriga föreläsningar hittar du längre ner på hemsidan.

Inlägg inför Uppsalas kommunfullmäktige den 27 januari 2020
Klimataktion Uppsala gjorde ett inlägg på manifestationen inför kommunfullmäktige den 27 januari 2020.
Se Jan Hagerlid hela inlägg här

Föreläsningar hösten 2020

Vi återkommer om föreläsningarna sker på Uppsala stadsbibliotek eller digitalt.

Världens energimöjligheter!
Onsdag 16 september 18.00
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och ledamot av det Klimatpolitiska rådet, beskriver hur coronakrisen skyndar på utvecklingen där allt billigare förnybar energi ersätter fossila bränslen och hur detta påverkar de totala klimatutsläppen.

Grönlands flytande glaciärer
Onsdag 21 oktober 18.00
Inlandsisens glaciärer riskerar att bli instabila och kollapsa när de möter ett allt varmare hav. Varför? Hur vet vi det och hur påverkar det oss? Nina Kirchner, docent i glaciologi och chef för Bolincentret vid Stockholms universitet, ger svar.

Världens största nyhet
Onsdag 11 november 18.00
Klimatkrisen är världens genom tiderna största nyhetshändelse – en händelse med potential att både förstöra och förändra vår civilisation. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman berättar utifrån sin bok ”Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet”.

Upphettning
Onsdag 9 december 18.00
Daniel Lindvall är sociolog och f.d. huvudsekreterare i Demokratiutredningen.
I kvällens föreläsning tar han sin utgångspunkt i boken Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid till vilken han är en av medförfattarna.

Samarrangörer för samtliga föreläsningar: Klimataktion Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF

Länkar till inspelade föreläsningar samt presentationsmaterial

Vi har samlat presentationer från våra föreläsningar på Google drive

Urval av föreläsningar inspelade av Katten & Björnen

Föreläsningar 2019
Staffan Laestadius Klimatet och omställningen, januari 2019 https://vimeo.com/315137939
Cykelföreläsning mars 2019 Torbjörn Albert, https://vimeo.com/327754782
Malmström på cykelföreläsning:
Del 1 https://vimeo.com/328715843
Del 2 https://vimeo.com/328716067
Del 3 https://vimeo.com/328716270
Del 4 https://vimeo.com/328716422
Anna Denell, Vasakronan, om fastigheter, byggande och klimat, november 2019 https://vimeo.com/373860692

Föreläsningar 2018
Kevin Anderson och Karin Kali Andersson samtal, mars 2018 https://vimeo.com/259927800
Klimatdebatt med alla partier inför valet, april 2018:
Del 1 https://vimeo.com/270853233
Del 2 https://vimeo.com/271069524
Del 3 https://vimeo.com/271232852
Del 4 https://vimeo.com/271232780
Ivar Karlson om tågresor i Europa, november 2018 https://vimeo.com/303886838
Frågor och svar, https://vimeo.com/303887012

Föreläsningar 2017
Bo Normark om batteriteknik november 2017 https://vimeo.com/243543497
Hålllbar stad – går det? Josefin Wangel, dec 2017 https://vimeo.com/246349035


Bli medlem

Vill du bli medlem i Klimataktion Uppsala behöver du anmäla dig till riksorganisationen Klimataktion. Gör din anmälan här: Bli medlem! – Klimataktion

Medlemsmöten 2020

Onsdag 22 januari – Årsmötet
Onsdag 12 februari
Onsdag 11 mars
Tisdag 7 april – digitalt möte
Onsdag 13 maj – digitalt möte
Onsdag 10 juni
Onsdag 26 augusti
Onsdag 30 september
Onsdag 28 oktober
Onsdag 25 november
Julknyt 14 eller 16 december

För mer information se vårt senaste nyhetsbrev länkat under flik nedan

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!


Stadgar, protokoll och nyhetsbrev