Uppsala

Välkommen till Klimataktion Uppsala!

Klimataktion Uppsala ordnar föreläsningar, arrangerar studiecirklar, deltar i aktioner som Klimatstrejk Fredag, medverkar i Uppsala Klimatprotokoll och ordnar debatter med lokala politiker.

Vi har för närvarande fem arbetsgrupper som jobbar med olika teman. Hör av dig till respektive kontaktperson för mer information eller om du är intresserad av att gå med:
Trafikgruppen Inga-Lill Ek
Materialgruppen Astrid Arvidson
Mediagruppen Jan Hagerlid
Konsumtionsgruppen Marianne Olof-Ors
Lära om Uppsala kommun-gruppen Martina Eriksson

Besök vår Facebook-sida för Klimataktion Uppsala, där hittar du även en grupp som är öppen för allmän diskussion.
Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Anmäl dig till våra nyhetsbrev här
Vill du veta mer om Klimataktion Uppsala kontakta Jan Hagerlid eller Mikael Malmaeus.

Välkommen att engagera dig i vår verksamhet!

Aktuellt

Insändare om att bromsa köphetsen
Läs Helene af Sandebergs insändare där vi alla uppmanas att bryta vår överkonsumtion och istället agera mer klimatvänligt: Insändare UNT 26 nov 2020. Helen är aktiv medlem i Klimataktion Uppsala.

Föreläsning 9 december 18.00 ”Upphettning”
Daniel Lindvall är sociolog och f.d. huvudsekreterare i Demokratiutredningen.
I sin föreläsning tar han sin utgångspunkt i boken Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid, till vilken han är en av medförfattarna.

Föreläsningen kommer att genomföras digitalt via Zoom.
Klicka här för att komma till föreläsningen
Lösenord: 703254
Mötesrummet öppnas 17.45 och föreläsningen börjar 18.00. Välkomna!
Föreläsningen spelas in och kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Facebooksida och hemsida för Klimataktion Uppsala.

Samarrangörer: Klimataktion Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF

Se Björn Wimans föreläsning ”Världens största nyhet”
Se den inspirerande föreläsningen med Björn Wiman från den 11 november på temat Klimatkrisen är världens genom tiderna största nyhetshändelse – en händelse med potential att både förstöra och förändra vår civilisation. Björn Wiman berättar utifrån sin bok ”Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet”. Björn Wiman är kulturchef på Dagens Nyheter sedan 2010. Han har i återkommande krönikor gjort sig känd som en skarp och tydlig röst i klimatdebatten.

Klimataktion inbjuder till studiecirkel
Boken Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid är skriven av Daniel Lindvall i samarbete med Kjell Vowles och Martin Hultman.

I ”Upphettning” beskriver författarna hur världen samtidigt står inför allvarliga kriser för klimatet och för demokratin. De diskuterar de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick. Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskapen och hur underminerar fossilindustrin tilltron till vetenskapens varningar? I boken diskuteras också hur klimaträttvisa kan uppnås och vilka hinder respektive möjligheter det finns för en kraftfull folklig klimatrörelse att växa fram. Daniel Lindvall är sociolog och f.d. huvudsekreterare i Demokratiutredningen. Kjell Vowles forskar om klimatförnekelse och nationalism. Martin Hultman är forskare inom energi-, klimat- och miljöfrågor.

Datum och tider: Cirkeln blir digital (Zoom) och planeras starta torsdagen 28 januari med följande möten varannan vecka vid 5 tillfällen (11/2, 25/2, 11/3 och 25/3) klockan 18.00.
Eventuellt kan Daniel Lindvall deltaga vid något cirkeltillfälle.
Sista anmälningsdag 14 januari till Inga-Lill Ek

Höstens studiecirkel
Höstens studiecirkel bygger på Kate Raworths bok Donutekonomi: sju principer för en framtida ekonomi. Cirkelledaren är annmarie.sjoberg16@gmail.com

Trafikgruppen
Trafikgruppen använde sig av en egen trafikstudie i den senaste insändaren i UNT den 15 oktober 2020 och lyfte fram kommunens bristande information om klimatläget.
Se även trafikgruppens debattartikel Klimatambitioner som måste intensifieras som publicerades i UNT den 9 augusti HÄR. Trafikgruppens replik på debattinlägget om att rusta Arlanda, publicerades i UNT den 27 maj Replik Arlanda

Hur går det med Uppsalas växthusgasutsläpp och hur mäter vi dem?
På vårt medlemsmöte den 30 september redovisade Johanna Andersson och David Jedland, Hållbarhetsavdelningen på Uppsala kommunledningskontor, klimatläget och hur man följer upp och kan mäta det. Se den inspelade zoom-presentationen och svaren på frågorna från Klimataktions medlemmar.
Vill du enbart titta på presentationsmaterialet finns det här.

Remissvar på Klimatriksdagens akutplan
Klimataktion Uppsala har skickat in ett remissvarKlimatriksdagens akutplan för svensk klimatpolitik. Akutplanen riktar sig till våra beslutsfattare och kommer att presenteras i höst.

Svar på frågeställningar om Uppsala Klimatfärdplan
Klimataktion Uppsalas har svarat på fyra frågeställningar om kommunens Klimatfärdplan KA SVAR KLIMATFÄRDPLAN. Frågorna adresserades av Marika Palmér Rivera, processledare Uppsala kommun, på vårt medlemsmöte den 13 maj i samband med en övergripande presentation av färdplanen.

Klimatstrejk Uppsala
Kom till Klimatstrejk Uppsala. Samling på Forumtorget varje fredag kl. 15.00-17:00.
Ta gärna del av aktuella aktiviteter på Klimatstrejk Uppsalas nya hemsida https://klimatstrejkuppsala.se/
Skicka mejl till klimatstrejkuppsala@gmail.com och be om att få löpande information.
Se video från klimatmanifestation den 27 september: ”Klimatstrejk Fridays For Future Uppsala” – Katten & Björnen AB

Föreläsningar hösten 2020

Upphettning
Onsdag 9 december 18.00
Daniel Lindvall är sociolog och f.d. huvudsekreterare i Demokratiutredningen.
I kvällens föreläsning tar han sin utgångspunkt i boken Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid till vilken han är en av medförfattarna.

Samarrangörer: Klimataktion Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF

Länkar till inspelade föreläsningar samt presentationsmaterial

Vi har samlat presentationer från våra föreläsningar på Google drive

Urval av föreläsningar inspelade av Katten & Björnen

Föreläsningar 2020
Föreläsningen om hur SLU kan bli klimatneutralt med Johanna Sennmark, miljöchef på SLU, och efterföljande samtal med SLU forskaren Karin Gerhardt och Klimatstudenterna https://vimeo.com/415112822

Föreläsningar 2019
Staffan Laestadius Klimatet och omställningen, januari 2019 https://vimeo.com/315137939
Cykelföreläsning mars 2019 Torbjörn Albert, https://vimeo.com/327754782
Malmström på cykelföreläsning:
Del 1 https://vimeo.com/328715843
Del 2 https://vimeo.com/328716067
Del 3 https://vimeo.com/328716270
Del 4 https://vimeo.com/328716422
Anna Denell, Vasakronan, om fastigheter, byggande och klimat, november 2019 https://vimeo.com/373860692

Föreläsningar 2018
Kevin Anderson och Karin Kali Andersson samtal, mars 2018 https://vimeo.com/259927800
Klimatdebatt med alla partier inför valet, april 2018:
Del 1 https://vimeo.com/270853233
Del 2 https://vimeo.com/271069524
Del 3 https://vimeo.com/271232852
Del 4 https://vimeo.com/271232780
Ivar Karlson om tågresor i Europa, november 2018 https://vimeo.com/303886838
Frågor och svar, https://vimeo.com/303887012

Föreläsningar 2017
Bo Normark om batteriteknik november 2017 https://vimeo.com/243543497
Hålllbar stad – går det? Josefin Wangel, dec 2017 https://vimeo.com/246349035


Bli medlem

Vill du bli medlem i Klimataktion Uppsala behöver du anmäla dig till riksorganisationen Klimataktion. Gör din anmälan här: Bli medlem! – Klimataktion

Medlemsmöten 2020

En agenda skickas ut inför varje medlemsmöte. Vill du ansluta till den mailgruppen, hör av dig till jan.hagerlid@gmail.com

Onsdag 22 januari – Årsmötet
Onsdag 12 februari
Onsdag 11 mars
Tisdag 7 april – digitalt möte
Onsdag 13 maj – digitalt möte
Onsdag 10 juni – digitalt möte
Onsdag 26 augusti – fysiskt möte utomhus, om regn digitalt möte
Onsdag 30 september – digitalt möte
Onsdag 28 oktober – digitalt möte
Onsdag 25 november – digitalt möte
Onsdag 16 december – digitalt möte

För mer information se vårt senaste nyhetsbrev länkat under flik nedan

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!


Stadgar, protokoll och nyhetsbrev