Med huvudet i sanden

Titel: Med huvudet i sanden
Författare: Carl Öhlén
Förlag: Vulkan
Genre: Fakta om vårt oljeberoende

Vad handlar boken om? ”Med huvudet i sanden” är en grävande rövarhistoria och upptäcktsresa genom vår västerländska civilisation. Vår jord är nästan fem miljarder år gammal där vår nuvarande människoras är en nykomling på jorden sedan drygt sextio tusen år. Någon gång för cirka sextusen år sedan så nådde människan i Mesopotamien – Bibelns och Abrahams Ur, dagens Irak, den kritiska nivå som fick civilisationens kärna att gro. Ursprunget till vår västerländska civilisation finns här gömt i sanden. Det vi äter, dricker, tänker, ber till, våra pyramider och krig men som ett ödets nyck även den olja som driver vår civilisation kommer från det vi nu kallar Mellanöstern.
Vi lever nu i Antropocen – människans fantastiska tidsålder men med en baksmälla som hotar vår enda jord. För utvecklingen är baserad på ett ökande missbruk av de fossila bränslen som lagrats i sanden under miljoner år. Det var kol som inledde industrialiseringen av världen och det är oljan som styrt vår värld de senaste hundra åren. Den olja som drev stridsvagnar, krigsfartyg och bombplan under de båda förödande världskrigen och den olja som var det ”massförstörelsevapen” som fick USA och Storbritannien att invadera Irak och starta det kaos som satte hela Mellanöstern i brand. Och medan utsläppen ökar där koldioxidhalten nu nått nya rekord med ett surare och varmare hav där plastsopor dödar liv så fortsätter vi Med huvudet i sanden.
Varför ska man läsa den? Boken ger aktuella fakta i ett historiskt perspektiv om vårt fossila beroende som vi nu också ser i kriget i Ukraina. Detta är del av ett ekologiskt världskrig mot allt levande och ställer frågan. Vilka är egentligen rövarna och självmordsbombarna till den värsta terroristattacken i mänsklighetens historia, som redan utrotat tusentals livsformer och nu hotar Gaia, vår enda planet? Hur sluter vi fred med den natur vi alla är del av? “The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.” sa Mahatma Gandhi. Vi måste göra det absolut svåraste som en människa kan göra. Erkänna att vi haft fel och erkänna att vi är fast i ett skadligt beroende som kräver att vi förändrar oss själva i tanke, ord och handlingar.

Carl Öhlén

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida