MU. Inbjudan ”Deltag i ekonomigruppen”

Brevlogga_green
Är du intresserad av att delta i utarbetandet av ekonomi-kapitlet i Medborgarutredningen? Då bjuder vi in dig till att delta med oss i detta arbete! Vi planerar ett möte i januari. Innan dess kan du se på vår Google Drive hur vi har börjat. Kom gärna omedelbart med synpunkter och förslag! Dialogen behöver inte vänta. Kontakta Karl.Petre@telia.com för intresseanmälan, så får du insyn i Drive.

Medborgarutredningens modell är först seminarium sen studiecirkel. På grund av ekonomins viktiga roll har Medborgarutredningen beslutat att starta ekonomigruppen redan nu.

Vi utgår från formuleringen i Medborgarutredningens projektplan: “Samla de fakta och frågeställningar som aktualiserats inom klimatrörelsen gällande ett samhälle inom jordklotets gränser.” Men vi vill också till “miljörörelsen” lägga “inom forskarsamhället”.

Vi har skisserat områden att utreda. Det är förstås inte slutgiltigt, men här är några aspekter man kan lyfta fram. Mer finns på Google Drive.


Tillväxt
Bnp, materiellt resursuttag, “tjänstedilemmat”.
Hållbar tillväxt. Frikoppling. Evig? Obegränsad konsumtion.
Innebär nolltillväxt eller nerväxt ekonomisk och social katastrof?
Teknikutveckling. Kunskapstillväxt. Vetenskap. Optimal resursanvändning, Full sysselsättning. Ekosystemtjänster.
Välfärd
Mål: Miljö, jämlikhet … Mått: bnp, hdi …
Jobben
Meningsfulla. Med/utan lön. Korta tiden. Resurssnålt. Dela. Effektivt
Systemförändring
System, modeller: “Vårt ekonomiska system”, “ett nytt ekonomiskt system”, kapitalism, socialism, nyliberalism, globalisering, penningreform, blandekonomi …
Program för omställning
Företagsformer. Skatter, förbud. Samhällsägande. Pensioner. Medborgarlön
Cirkulär ekonomi. Delningsekonomi. Neutrala pengar. Ekonomisk demokrati.

Hur detta arbete ska utformas får vi tillsammans komma överens om. Våra bidrag kan vara av olika kvalité: Skriva, utreda, kommentera eller kanske bara “tycka”. Huvudsaken är, att vi alla är inriktade på att bidra till ett bra kapitel Ekonomi i Medborgarutredningens slutrapport.

Välkommen!

Kalle Petré     0708 803 801, Karl.Petre@telia.com = kontakt för intresseanmälan
Lars Alaeus     0727 348 548, Lars@Alaeus.se
Bo Herlin     0707 408 276, BoHerlin@tele2.se

/ Kalle Petré, 2015.12.19