MU. Inbjudan sakkunniga 21 juli

Deltag i
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordens gränser

Bästa sakkunniga!

I höst 2015 och under våren 2016 genomför Klimataktion och ABF en seminarieserie med vidhängande fördjupningscirklar.
Seminariernas kärnfråga är den nya verklighet som mänskligheten befinner sig i. De planetära gränserna är till stor del överskridna vilket på många sätt hotar vår långsiktiga överlevnad.
Syftet med seminarierna är att belysa problematiken runt denna kärnfråga ur ett väldigt brett perspektiv. Därför bjuder vi in kloka personer med kunskap från skilda områden. Du är en av dem. Om det glädjande nog skulle visa sig att många kommer, så får vi se vilka som kan vara inledningstalare. Sedan blir det ju ett samtal, där det är bra om allas aspekter lyfts fram.

För de frågor vi vill fördjupa bildar vi studiecirklar i hopp om att finna lösningar och ge förslag på sådana. Allt dokumenteras för att efter seminarieseriens och studiecirklarnas slut samla beskrivningar och förslag i en MEDBORGARUTREDNING, som vi vill överlämna till politikerna, gärna vid det högtidliga öppnande av riksdagen hösten 2016.
Stina Oscarsson (regissör, kulturskribent, samhällsdebattör) kommer att vara vår lots genom alla seminarier. Cirklarna kan bli många, korta och långa. Medborgarutredningen ska visa politikerna att det finns en folkrörelse som vill ta klimatforskningens varningar på största allvar. Målet är att hjälpa politikerna att tänka i nya banor för att sen kunna ta de beslut, som krävs och att de då får vårt stöd.

Vi jobbar alla gratis med detta och hoppas att du kan tänka dig att göra detsamma.
Alla seminarierna kommer att filmas och läggs ut på ABF´s, KlimatSveriges och Klimataktions hemsidor. Då blir det möjligt för landets alla medborgare att genom ABF delta i cirkelverksamheten på sina orter. Man kan också få tips på cirkelinnehåll, typ små föredrag.
På hemsidan Klimataktion.se/medborgarutredningen kan hela resultatet följas: seminarievideor, frågeställningar, utredningstexter och annan dokumentation. Det blir full insyn för alla, som vill ha synpunkter.

Vi ber dig att ange under vilken/vilka rubriker du skulle vilja delta och också om du redan nu vill att vi tar upp frågan från ett särskilt perspektiv under den rubrik du är intresserad av.
Ange också om du ser att vi glömt skicka denna inbjudan till någon som du tror vill vara en av oss.
Tala också om, ifall någon huvudrubrik saknas utöver de nio planerade seminarierna.

Med stor respekt och förhoppning

Elisabeth Lundqvist, Klimataktion, Stina Oscarsson, samhällsdebattör och Lisa Ydring, ABF