MU. Inbjudan sakkunniga 7 sep

Brevlogga_green

Deltag i
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser

Till sakkunniga om Medborgarutredningen

För en tid sedan gick en inbjudan ut till sakkunniga om att delta i Medborgarutredningen, som genomförs av Klimataktion och ABF under hösten 2015 och våren 2016. Vi fortsätter att kontakta fler sakkunniga för medverkan.

Till vår stora glädje har så många redan svarat, så att vi har inledningstalare vid alla nio tillfällena. Vi valde bland dem som tackat ja och har gått efter principen att vara genusneutrala. Se programmet på Klimataktions hemsida eller hos ABF.

Vi har två inledare vid varje seminarium. De har 15 min var plus uppföljande frågor från Stina Oscarson som modererar hela serien. Därefter öppnas diskussionen för publiken. Målet är att kvällens tema ska belysas ur så många aspekter som möjligt. Därför hoppas vi att du och många andra sakkunniga är närvarande så att era tankar representeras.

Frågeställningarna tar vi med i den studiecirkel, en eller flera, som bildas efter kvällen. Det blir sedan cirkelns uppgift att sammanställa de förslag på lösningar man kommer fram till. Du får gärna delta i en grupp eller flera eller bistå på annat sätt. På hemsida kommer studiematerial att göras tillgängligt, t ex Johan Rockströms sommarprat och den nyutgivna ”Att slakta en guldkalv” till hjälp i de fördjupade studierna. Närmare referenser kommer att preciseras inom respektive cirkel, med god hjälp av sakkunniga.

Inspelning från seminarierna, frågor som restes och så småningom utvecklade texter kommer att publiceras på vår hemsida. Där har du också möjlighet att läsa och skriva in kompletterande eller avvikande synpunkter.

Vårt samhälle måste ställas om snarast. Vi vill med Medborgarutredningen hjälpa politikerna att hitta rätt i den omställningen.

Under rubriken ”Deltagande sakkunniga” har vi nu skrivit in de som inleder seminarierna. Vi vill gärna skriva in även alla andra som deltar. Anmäl gärna på vilket sätt du tror att du kan bidra. Du behövs på seminarierna, i studiegrupperna, i diskussionen på hemsidan, i att skriva och granska utredningstexter.

Klimataktion Medborgarutredningen   Medborgarutredningen.se

Elisabeth Lundqvist                                    vilja_o@hotmail.com                                 2015.09.07

Projektledare och kontaktperson