MU. Kontakt, Ansvariga

Brevlogga_green

Vi som jobbar med att organisera Medborgarutredningen är:

(Mejl: Klicka!)
Elisabeth Lundkvist initiativtagare och projektansvarig
Stina Oscarson seminarieledare
Samuel Jarrick pressansvarig
(vakant) huvudsekreterare för utredningen
Eva Avner ansvarig för studiecirklarna
 (vakant) vebbansvarig

Cirkelledare

Eva Avner Varför?
Bo Franzén och David Jakobsson Livsstil
Torbjörn Vennström och Janne Strömdahl Global rättvisa
Göran Jacobsson Land och stad, Mat
Claes Trygger Energi
Gunilla Granath Utbildning
Kalle Petré Ekonomi

/ Kp, 2017.02.25