MU. Mer om Medborgarutredningen

Brevlogga_green
Är du också oroad av FN:s klimatpanels rapporter? Är du också bekymrad över att världen tycks ånga på som förut, som om inte rapporterna fanns? Är du rentav förtvivlad vid tanke på alla barnbarns framtid? Tycker du också att politikerna verkar handlingsförlamade i stället för att räcka oss de verktyg samhället behöver? De tror kanske inte vi vanliga människor bryr oss…

Det behövs en ny upplysningstid!

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

Delta i höstens och vårens seminarier och studier

Klimataktion och ABF genomför under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar inom samhällets olika sektorer. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Delta i detta, om du vill vara med och hjälpa våra politiker med förslag och lösningar för ett hållbart och klokt samhälle? Vi genomför tillsammans en medborgarutredning, som visar vägen mot ett hållbart samhälle som håller sig inom de planetära gränserna!

Varje seminarium tar med sig de frågor vi vill fördjupa till en studiecirkel. Studiecirklarna skriver sedan den text som man vill ha med i utredningen.

All info om utredningen publiceras på denna hemsida. Diskussion på nätet kan förekomma.

Vi har glädjen att ha Stina Oscarson som moderator vid varje seminarium. Stina är kulturskribent och regissör. Seminarierna inleds av miljökunniga personer. Vi eftersträvar, att både sakkunniga och allmänt miljöintresserade ska delta i seminarier och studier. Allas kunskaper och synpunkter är värdefulla.

Hela landet kan delta!

Den planerade serien av seminarier kommer att genomföras på Abf-huset i Stockholm. Dessa kommer att direktsändas över nätet och spelas in. Länkar kommer att finnas här och på Abf’s hemsida. Det betyder, att det underlag för studiecirklar, som seminarierna presenterar, kommer att kunna användas överallt. Vi välkomnar, att studiecirklar och diskussioner förs över hela landet. Även egna seminarier kan förstås hållas. Dialog kan utvecklas kring de dokument i utredningen som utarbetas. Ju bredare deltagande i utarbetandet, desto bättre!

Vill du delta som föreläsare, cirkelledarecirkeldeltagare och/eller medförfattare  av utredningen? Anmäl intresse via mejl till Kalle Petré. Eller kom bara som åhörare till seminarierna. Där kan du framföra dina värdefylla synpunkter.

/ Kalle Petré, 2015.10.04