MU. Översikt ”Jobben”

Brevlogga_green
[Kort beskrivning av ämnets problem skrivs senare av studiecirkeln.]

SEMINARIUM
Kl 19.00 den 30 november i Abf-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inledare: Ulf Jarnefjord, från Transportarbetarförbundet i Göteborg och ITFs Klimatnätverk samt Sara Karlsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Från seminariet: Inbjudan. Abf’s videoinspelning. [Kommer efter seminariet: Utförligt referatFrågor som restes och som du kan kommentera.]

STUDIECIRKEL
Ingen studiecirkel startad efter seminariet.

RAPPORT
Tillkommande efter att studiecirkeln börjat arbeta:
[Länk till kapitel, pdf och ev html. Från skiss till slutprodukt.]

DISKUSSION
[Länk till diskussion om ämnet, om den uppstår skriftligt.]

REFERENSER

/ Kalle Petré, 2015.12.02