MU. Översikt ”Vår livsstil”

Brevlogga_green
[Kort beskrivning av ämnets problem.]

SEMINARIUM
19 oktober kl 19.00 i Abf-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Inledare: Birger Schlaug, författare, debattör, fd språkrör för Mp. Pella Thiel, ekolog och ordförande för Omställningsnätverket.

Från seminariet: Inbjudan, Frågor, Video, Referat.

STUDIECIRKEL
Start efter seminariet.
Studiecirkelledare: Bo Franzén, David Jakobsson.

RAPPORT
Tillkommande efter att studiecirkeln börjat arbeta:
[Länk till kapitel, pdf och ev html. Från skiss till slutprodukt.]

DISKUSSION
[Länk till diskussion om ämnet, om den uppstår skriftligt.]

/ Kalle Petré, 2015.11.01