MU. Översikt ”Varför?”

Brevlogga_green
[Kort beskrivning av ämnets problem skrivs senare av studiecirkeln.]

SEMINARIUM
Kl 19.00 den 28 september i Abf-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inledare: Kitty Ehn, nationalekonom och vice ordförande för Fältbiologerna och Kåre Olsson, organisk kemist, under många år ansvarig för kursen Resursbevarande försörjning vid Folkhögskolan i Mora.

Från seminariet: Inbjudan. Abf’s videoinspelning. Utförligt referat. Frågor som restes och som du kan kommentera.

STUDIECIRKEL
En studiecirkel startar 8 oktober kl 17 på Abf-huset i Stockholm.
Studiecirkelledare: Eva Avner.

RAPPORT
Tillkommande efter att studiecirkeln börjat arbeta:
[Länk till kapitel, pdf och ev html. Från skiss till slutprodukt.]

DISKUSSION
[Länk till diskussion om ämnet, om den uppstår skriftligt.]

REFERENSER

Se en bra kortfilm om Varför
– UPPVAKNANDEN –

/ Kalle Petré, 2015.11.01