MU: Projektplan

Brevlogga_green

Projektidé Samla de fakta och frågeställningar som aktualiserats inom klimatrörelsen gällande ett samhälle inom jordklotets gränser.
Under hösten 2015 och våren 2016 genomföra temaseminarier i Abf-huset.
Bearbetning genom studiecirklar hos Abf och via en vebbsajt.
Deltagande av såväl särskilt sakkunniga och ”aktivister”.
Sammanfatta detta hösten 2016 i en skriftlig utredning med möjliga lösningar.
Projektplanen är skriven utifrån genomförande via Abf i Stockholm. Men vi ser gärna, ett brett deltagande via seminarier och studiecirklar i hela landet. Kontakter knyts via projektledningen och den offentliga vebbsajten.
Projektägare Klimataktion.
Projektledning Se sida för ansvariga*.
Projektledningen håller i övergripande planering och samordnar utredningen.
Ämnesstruktur Se seminarieprogram*.
Andra ämnen kan komma till.
Seminarier Varje ämne startar med ett seminarium. Detta inleds av två sakkunniga. Därefter deltar publiken i diskussion. Syftet med seminariet är att lägga en bra grund för de efterföljande studiecirklarna. Det kan ske genom att formulera frågor, som behöver besvaras. Exempel: Hur mycket CO2-utsläpp kan accepteras? Hur mycket hållbar energi kan finns? Var finns den eventuella gränsen för tillväxt? Frågeställningarna fångas upp av huvudsekreteraren.
Ämnesgrupper Bildas efter hand. Håller studiecirkel, skriver ämneskapitel av utredning. Kan vara två, tre eller flera personer, men behöver inte vara hela studiecirkeln. En sekreterare behövs i varje grupp, även om flera personer kan skriva. Deltagarna styr utvecklingen inom respektive ämne.
Det är fritt att bilda grupper på andra än hittills bestämda ämnen med eller utan seminarier och studiecirklar.
Studiecirklarna hålls enligt Abf’s regler.
Vebbsajt Namnet är Medborgarutredningen.se.
På vebsajten publiceras seminarieplanen och andra grundläggande dokument. Varje ämnesgrupp ansvarar för vad som publiceras för varje ämne. Man kan börja med de frågeställningar som reses. Därefter samla fakta med referenser kring frågeställningarna och beskriva möjliga lösningar och eventuellt rekommendationer.
Vebbsajten ska vara lätt att läsa och bläddra i samt (för de som har behörighet) lätt att skriva i.
Förankring Så tidigt som möjligt bör projektet offentliggöras och info spridas till sakkunniga, klimatorganisationer, klimatengagerade och på andra sätt med uppmaning om deltagande.
Uppdaterat av Kalle Petré 2015.10.08