MU. Rapport ”Ekonomi”

Brevlogga_green


Länkar till Ekonomigruppens dokument

Den som inte har kommentarsbehörighet, ser senast fastställda version.
Den som har kommentarsbehörighet, ser även kommentarer.
Mappar i Google Drive:
MU-ekonomi med förstudien
Utredning
Referensdokument
Adm
FÖRSTUDIEN från Studiecirkeln
Studiecirkelns uppgift är att skriva en förstudie till en utredning. Förstudien är nu färdig och kan läsas som Google doc,  i Word-format eller i pdf-format.

OFULLSTÄNDIGA DOKUMENT
från Ekonomigruppen
Studiecikeln hölls 9 maj – 20 juni. Ekonomigruppens arbete var avslutat (och ofullständigt) före 9 maj. Det som ligger här nedanför är skrivet av ”ekonomigruppen” innan ”studiecirkeln” startade 9 maj. En full utredning hanns inte med till 20 juni. Hur utredningen fortsätter därefter får beslutas senare.
De flesta delavsnitt ligger tills vidare i egna filer
Grunddokumentet.
0 INLEDNING
0.1 Uppgift
0.2 Sammanfattning
1 MÅL
2 ÅTGÄRDER
2.1 Bakgrund
En åtgärd eller systemförändringar?
Vad är ekonomi?
Ekonomiska system
2.2 Delområden
Skatter, förbud, ägande …
Tillväxt
Välfärd
Basinkomst
Jobben
Energi
Ekonomisk demokrati
Penningsystem
Cirkulär ekonomi
Delningsekonomi
Tidfaktorekonomi
3 MÖJLIGGÖR OMSTÄLLNING
3.1 Omställningskraft
3.2 Helhetslösningar
3.3 Program för omställning
BILAGOR
Frågor
Frågor och ämnen
Referenser
Begrepp

 

Kommentera nedan!

/ Kalle Petré, 2016.10.18