Om förtroendeuppdrag

Som talesperson är du en av Klimataktions ansikten utåt och ska arbeta aktivt för att påverka allmänhet och beslutsfattare i klimat- och relaterade miljöfrågor. Du ska också företräda föreningen i olika mediesammanhang och på publika arrangemang. Du ska också ha en aktiv roll i styrelsen och föreningen som helhet. I perioder kan uppdraget kräva en stor tidsinsats.

Som styrelseledamot bör du bör vara beredd att lägga några timmar i veckan på styrelsearbete och naturligtvis delta i styrelsens möten. Du ska också vara aktiv i styrelsen interna diskussioner som huvudsakligen sker per mejl. 

Som ledamot av valberedningen ansvarar du för att det finns kandidater till förtroendeuppdrag i föreningen. I detta ingår att ta emot nomineringar, bedöma kandidaters lämplighet och ge förslag till val av kandidater.

Som revisor granskar du föreningens bokföring och styrelsens förvaltning och bör därför ha kunskap om hur bokföring och en ideell förening fungerar. 

Vill du kandidera till ett uppdrag? Du behöver inte bli nominerad av någon annan och det gör inget om du är ny i föreningen. Huvudsaken är att du har tid, engagemang och kunskap att bidra med. Kontakta valberedningen på hosterlund83@gmail.com eller farias.fransson@gmail.com så berättar de mer.