Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Klimataktion 2019

Ladda ner verksamhetsplanen i pdf

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk. Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet.

Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av det klimatpolitiska läget i Sverige. Samverkan med andra organisationer är en motor och en nödvändighet i vårt arbete. Men vi behöver också själva växa och bli fler. För verksamhetsår 2019-2020 föreslår vi följande:

Klimatstrejkerna

Klimataktion har haft en mycket aktiv roll avseende samordningen av klimatstrejkerna globalt. Även om det är ungdomarna och gräsrötterna som tar initiativ är det viktigt att det finns organisationer som stöttar med kommunikation, organisation och stöd där det behövs vilket vi har gjort och kommer att fortsätta att göra tills vi ser en politik som ligger i linje med det vetenskapen kräver.

Valår 2019 – Klimatriksdagen och EU-parlamentet

Klimataktion kommer att fokusera på att sätta klimatet i centrum för valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 2019. En stor del av detta arbete är att medverka på Klimatriksdagens olika aktiviteter under våren 2019.

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier. På facebook har vi nu över 3 000 medlemmar vilket innebär att informationen vi lägger ut sprids till många fler än våra egna medlemmar. Givetvis kommer vi även att fortsätta att medverka i den allmänna debatten kring klimatfrågan. Vi vill också höja konfliktnivån kring klimatfrågan för att öka medvetenheten och mediabevakningen.

Vi arbetar också med att förnya vår hemsida.

Klimatsverige

Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer fortsätter och har utgjort en viktig grund för att kunna arbeta med Klimatriksdagen och andra projekt. Vi fortsätter att arbeta för att nätverket ska hållas vid liv och fortsätta att driva på en radikal klimatpolitik framöver. Klimataktion ska verka för att klimatrörelsen ska bygga egen styrka och utarbetar egna program. Under 2018 och 2019 har en mängd organisationer även samlats i strategimöten som kallas ”Pow-wow för klimatet” för att kunna samordna debattartiklar och olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta med detta samarbete.

Klimatinspiratörsutbildningar

Klimataktion har år 2018 och 2019 i samarbete med ABF genomfört flera Klimatinspiratörsutbildningar över hela landet och det kommer vi att fortsätta med.

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Klimataktion kommer att fortsätta att bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning av Sverige, med en rättvis tillämpning av vad vetenskapen kräver för att hindra en skenande global uppvärmning.

Medlemsvärvning

Klimataktion ska under år 2019 fortsätta att fokusera på medlemsvärvning. Vi kommer att vända oss både till tidigare medlemmar, de vi har och se till att fler medlemmar vill gå med och bli aktiva. Översyn och rensning av medlemsregistret är också fortsatt nödvändigt.

Samtal och seminarier

Vi har redan flera panelsamtal inplanerade för våren 2019 på ABF i Stockholm, bland annat ett om klimatsmart resande den 3 april 2019.

Andra aktiviteter

Vi fick in många inspirerande idéer och förslag på aktiviteter på vår Inspirationskväll. Styrelsen kommer att jobba vidare med att försöka strukturera dessa och försöka få arbetsgrupper som arbetar vidare med olika idéer.

Stockholm den 11 mars 2019

Styrelsen för Klimataktion

 

Verksamhetsplan för Klimataktion 2018 i pdf-format

Verksamhetsplan för Klimataktion 2017 i  pdf-format