Stödorganisationer

Nedanstående organisationer har valt att stödja Klimataktion genom stödmedlemskap.

Stödmedlemskap innebär bland annat ömsesidigt utbyte av information kring de frågor som faller under föreningens ändamål. Genom våra stödorganisationer signalerar vi organisatorisk bredd och knyter ihop våra kontaktnät. Stödmedlemskap är också ett sätt för organisationer att visa upp och kanalisera ett klimatengagemang i den egna rörelsen. Organisationer med stödmedlemskap har yttrande- och förslagsrätt på årsmöten och medlemsmöten.

Advokatbyrån Omnia

OMNIA är latin och betyder allt eller helhet. Vi har valt det namnet för att vi kan erbjuda juridiska helhetslösningar på dina problem och för att vi som jurister gör allt för våra klienter i de ärenden vi har.

 

 

 Centraltryckeriet AB, Alingsås

asj
sdf

Cogito

Cogitohttp://www.cogito.nu/

Cogito ska vara en aktör i den svenska idé- och samhällsdebatten, och där bidra till en breddning och fördjupning ur ett grönt perspektiv. Cogito vill lyfta fram det myller av konstruktiva idéer och konkreta experiment som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll. Det betyder ett ifrågasättande av rådande ekonomiska och politiska maktstrukturer och ett sökande efter demokrati på djupet. Det betyder också civilisations- och kulturkritik, och plats för ett förutsättningslöst samtal kring det goda livet.

afsd
asdf

Demesta HB

Demesta HBhttp://www.demesta.com/

Demesta HB är ett företag i Malmö sysselsatt inom ekologi, ekonomi och IT. Förutom att initiera och driva interna projekt så består den huvudsakliga verksamheten av konsultuppdrag för forskningsinstitutioner, statliga verk och övriga organisationer.

sf
asdf

Föreningen Framtiden i våra händer

– rörelsen för en rättvis fördelning av jordens resurser och en solidarisk livsstil.

http://www.framtiden.a.se/

Grundidé: Det har betydelse vad Du gör. FiVH tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans.

Klyftorna mellan länderna ökar ständigt, likaså klyftorna inom länderna. Det handlar inte om några få onda människor. Det handlar om de samhällsstrukturer och livsmönster vi skapat. Det finns strukturer i samhället där det inte hjälper med den medvetna livsstilen på det personliga planet. Ingreppen i de ömtåliga ekosystemen beror på tillväxtkraven som pressar fram överkonsumtion i världens rikaste länder, utan hänsyn till kommande generationers livsmöjligheter. De ekonomiska intressen och marknadskrafter som förhindrar och försvårar en hållbar utveckling är mycket starka. Men strukturer som människan skapat kan människan förändra.Om många människor går samman är de också starka

af
asdf

Föreningen Tidsverkstaden

adf
asdf

Kvinnor i Svenska kyrkan

asdf
asdf

Tidskriftsverkstaden

adf
asdf

VSF

VSFhttp://vsfblog.wordpress.com/

Vänsterns studentförbund organiserar främst studenter som kommer från arbetarklassen, men alla är så klart välkomna. Vi har gått ihop för att stärka varandra eftersom vi inte känner oss bekväma i den inskränkta miljö som akademin fortfarande till stor del präglas av.