Samarbeta smartare

För att åstadkomma mer är det ofta en bra idé att samarbeta med andra grupper. Samarbeten kan vara väldigt roliga men det finns också risk för missförstånd, frustration och konflikter. Några råd för att det skall fungera bra är:

  • Se till att ni har en tillräckligt delad värdegrund med de ni ska samarbeta med så inga obehagliga överraskningar dyker upp.

  • Ha tydliga mål med samarbetet. Skriv gärna ner dessa och överenskommelser om saker såsom vad ni kan förvänta er av varandra och vilka som ansvarar för vad.

  • Tänk utanför boxen. Det kan kännas självklart att samarbeta med andra miljöorganisationer, men kanske når ni fler eller nya målgrupper genom ett samarbete med en teatergrupp, den lokala företagarföreningen, Rotary eller en idrottsklubb?