Sätt upp konkreta resultatmål

Alltför ofta går man direkt på att prata om vad man ska göra utan att först tydliggöra vad man vill uppnå. Det övergripande målet är såklart att begränsa klimatförändringarna, men det är alldeles för generellt att ha som enda mål. Det finns två enkla förklaringar till att människor tenderar att undvika att sätta upp konkreta och uppnåbara mål; Det är läskigt och det är svårt. Läskigt för att det blir en helt annan press att faktiskt uppnå något. Man kanske måste jobba på ett helt nytt sätt och man kan misslyckas. Svårt för att det för de flesta inte är ett naturligt sätt att tänka, och det finns oftast olika viljor att ta hänsyn till. 

Ett resultatmål svarar alltså på frågan ”Vad vill vi uppnå?” Då kan man se att exempelvis ”Vi anordnar en temadag om nolltaxa” inte är ett mål utan en aktivitet. Målet skulle istället kunna vara exempelvis ”Regionen inför nolltaxa senast 2024”. Tydliga mål gör arbetet mer meningsfullt, intressant och lärorikt. Bra mål gör det lättare att prioritera, planera, kommunicera, engagera och utvärdera. Så det är värt att lägga tid på att lära er detta. Det finns massor av information på nätet, biblioteket och säkert kunskap i era nätverk. Någon av er kan läsa på och presentera kort för gruppen. Ni kan göra en möjlighetsanalys, se nedan, för att jämföra olika möjliga mål. Ni behöver inte vara experter genast, testa er fram och lär er på vägen!