Skapa stöttande strukturer och system

Mycket värdefull tid och energi går förlorad för att man inte har fungerande system för saker. Missar ni varje år att kalla till årsmötet i tid? Ha en årskalender som ni kollar på varje styrelsemöte. Har ni problem med att folk glömmer möten i arbetsgruppen? Se till att sätta upp automatiska påminnelser via mejl eller sms. Är det otydligt vem som är ansvarig för vad? Gör en lista och lägg den på hemsida, i googlegruppen eller någon annan stans där alla har tillgång till den. Har ni svårt att få till utvärderingar av era aktiviteter? Boka in ett möte för det redan innan aktiviteten och ha en standardmall med frågor att gå efter. När ni har ett problem, lägg lite tid på att fundera ut hur ni kan hantera saken genom bättre system. Att säga att folk måste ”skärpa sig” är sällan en effektiv eller hållbar lösning.