Skogen på andra sidan hyggena

Titel: Skogen på andra sidan hyggena – Om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten
Författare: Ola Engelmark
Förlag: Carlssons
Genre: Essäsamling

Vad handlar boken om? Författaren är docent i skogsekologi men också son och arvinge till en skogsägare som utifrån sitt personliga förhållande till skogen låter sin diskusion om hur man kan kombinera skogsbruk med klimatarbete förgrena sig över breda områden.

Varför ska man läsa den? Boken är som en skogspromenad tillsammans med en kunnig guide som varvar med att peka ut skönheten och de små undren, upplysa om nyktra fakta kring skogsbruk och klimat och ibland stannar till för en historisk eller litterär betraktelse.

Detta gillade jag mest: Språket (hugsvala, synvända, krokvuxen).

– Ylva Nilsson

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida