Skogslandet: en granskning

Titel: Skogslandet : en granskning
Författare: Lisa Röstlund
Förlag: Forum
Genre: Reportagebok
Övrigt: Delar av boken har tidigare publicerats i Dagens Nyheter

Vad handlar boken om? Om de stora motsättningarna som råder mellan olika synsätt på skogen och dess betydelse för klimatet. Journalisten Lisa Röstlund tar oss med på en, i mångt och mycket, kuslig resa längs kalhyggeskantade skogsvägar, genom byar där skogsägare och miljöaktivister är i konflikt med varandra, via föreläsningssalar, mötesrum och departement och vidare ut i världen, bland annat till världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Vi får hälsa på hos de polska skogsarbetarna, hos politikerna, hos samerna som ser sina renbetesmarker försvinna, hos biologerna som tystas och hos skogsindustrimannen Karl Hedin. Varje kapitel tar avstamp i Lisa Röstlunds eget liv och förstärker bilden av hur komplex, och svårlöslig, klimatfrågan är.

Varför ska man läsa den? För att få inblickar och kunskaper om skogen och hur den brukas (eller missbrukas). För en person som jag, som bor omgärdad av skog, men som inte haft några som helst kunskaper om skogsbruk och de starka krafterna bakom, var boken en ögonöppnare.

Detta gillade jag mest: Det känns bitvis deprimerande och tungt att ta till sig av det ”Skogslandet” rapporterar om, men bara att det görs sådana här granskningar, där ljuset riktas rätt in i de mörka vrårna, är fantastiskt!

Lena Sjöberg

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida