Seminarium: Tas klimathotet på allvar?

Ett samtal inför årets internationella klimatkonferens i Chile. Klimathotet upplevs som allt allvarligare. Parisavtalets klimatmål kommer inte att uppnås med nuvarande utveckling. Mer kraftfulla åtgärder och en påskyndad omställning till fossilfria samhällen krävs. Den internationella opinionsbildningen för en mer radikal förändring har skärpts och blivit ännu mer världsomspännande, framför allt bland ungdomar och genom Fridays […]

Läs mer