Nej till utbyggnad av Göteborgs naturgashamn

Regeringen har bedömt att kraven i naturgaslagen inte uppfyllts och att en utbyggnad av naturgashamnen och dess anslutning till stamledningen skulle försvåra Sveriges ambitioner med nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. – Regeringen har beslutat att avslå ansökan om koncession för en naturgasledning mellan Swedegas terminal för flytande naturgas i Göteborgs hamn och stamledningen för […]

Läs mer