Jordmarknaden

Första akten: Jord Det omfattande programmet presenteras under 2019-2020 och är indelat i fem akter efter de fem elementen. Varje akt innehåller ett nytt offentligt konstverk, visionära workshops för allmänheten och […]

Läs mer