Jordmarknaden

Första akten: Jord Det omfattande programmet presenteras under 2019-2020 och är indelat i fem akter efter de fem elementen. Varje akt innehåller ett nytt offentligt konstverk, visionära workshops för allmänheten och inbjudna experter, en tidning samt en marknad med forum för debatter.  Temat är i första hand omställningen till ett hållbart samhälle. Första akten är tillägnad det klassiska elementet […]

Läs mer