2021 års Jan Carlson-stipendiater korade

Under Klimataktion Riks årsmöte den 21 mars annonserades att Beatrice Sundberg och Samuel Jarrick utsetts till Jan Carlson-stipendiater år 2021. Bägge har verkat som klimataktivister under mer än ett decennium – än i styrelser och mötesrum, än vid diverse aktioner och manifestationer. Beatrice Sundberg ingick i Klimataktion Stockholms allra första styrelse som på bland andra […]

Läs mer