Aktion: Skrota förbifartsbygget

På söndag 6 oktober inbjuder Trafikverket allmänheten att promenera över den nybyggda bron vid Hjulsta. Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm och aktionsgruppen Extinction Rebellion genomför då aktioner vid nya Hjulstabron för att visa det orimliga […]

Läs mer