Klimatmanifestet: Call for Action!

En akutplan i EU för klimatomställning – NU! Vår systerorganisation Klimatriksdagen har  – utifrån tolv motioner – satt ihop ett klimatmanifest med nödvändiga åtgärder inom sex områden som EU bör följa för att nå klimatmålen. Dessa förslag till åtgärder kommer diskuteras på onsdag den 15 maj  då Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige bjuder in till […]

Läs mer