Utlys klimatnödläge!

Det talas mycket om klimatnödläge såväl internationellt som nationellt. Många städer runt om i världen har deklarerat klimatnödläge och i Sverige har några kommuner påbörjat processen (se karta). På KlimatSveriges webbplats finns instruktioner om hur du kan skapa medborgarförslag dels för klimatnödläge, dels för klimatomställning i kommuner och regioner. Mall till medborgarförslag och mer information på KlimatSverige […]

Läs mer

Vill du vara med i en temagrupp? (Sthlm)

Studiecirklar övergick i temagrupper Det som började med ett antal parallella studiecirklar på olika ställen i Stockholm övergick i temagrupper under senvåren. Grupperna som startade först har Konsumtion och Hållbara finanser som teman. Men fler är på gång! Under picknicken i juni diskuterade några av oss klimatnödläge; vad det kan innebära och hur man kan […]

Läs mer

Debattartikel i GP: Extraordinär politik krävs av EU

Innan midsommarafton misslyckades EU:s ledare att komma överens om att uppnå klimatneutralitet 2050. Fyra länder motsatte sig detta och krävde först garantier för ekonomiskt stöd till omställning från sitt stora kolberoende. Det görs ett nytt försök den 30 juni. Risken är nu stor att EU kommer tomhänta till FN:s klimattoppmöte i september i år. Detta […]

Läs mer