Samarbete för omställning till cirkulär ekonomi i Norden

Nu samlas nyckelaktörer från Norge, Sverige, Finland i koalitionen Nordic Circular Hotspot för att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi i Norden. Samarbetet ska etablera en plattform för kunskapsutbyte mellan de nordiska marknaderna och undersöka möjligheterna att driva gemensamma projekt. – Forskningen kring cirkulära affärsmodeller och lönsam cirkulär omställning ligger långt fram i Norden.  Det […]

Läs mer